Přejít k obsahu

Politologie (Mgr.)

K úspěšnému absolvování studia musí student získat 120 kreditů. Studijní plán navazujícího studijního oboru Politologie se skládá z bloku povinných předmětů (84 kreditů) a dvou volitelných specializací: Výzvy pro liberální demokracii a Veřejné politiky. Student si vybere jednu specializaci, v rámci které absolvuje předměty v minimální hodnotě 30 kreditů (s ohledem na obsah státní zkoušky však doporučujeme absolvovat všechny předměty v rámci specializace). Zbylých 6 kreditů je volných a student je může získat absolvováním libovolných předmětů vyučovaných na univerzitě. V případě zájmu o studium jazyků katedra nabízí němčinu (KAP/NPP a KAP/NOP), francouzštinu (KAP/FPP a KAP/FOP) a španělštinu (KAP/SPP a KAP/SOP).

 

  • Povinné předměty 
  • Specializace Výzvy pro liberální demokracii 
  • Specializace Politika v Evropské uniiPatička