Přejít k obsahu

Mezinárodní vztahy - teritoriální studia (Bc.)

K úspěšnému absolvování studia musí student získat 180 kreditů. Studijní plán bakalářského studijního oboru Mezinárodní vztahy – teritoriální studia se skládá z bloku povinných předmětů (110 kreditů) a volitelných specializací: Britská a americká studia nebo Evropská studia. Student si vybere jednu specializaci, v rámci které absolvuje předměty v hodnotě 61 kreditů. Zbylých 9 kreditů je volných a student je může získat absolvováním libovolných předmětů vyučovaných na univerzitě. Doporučujeme vybírat z nabídky předmětů garantovaných KAP, např. v rámci certifikátového programu Žurnalistika. V případě zájmu o studium jazyků katedra nabízí němčinu (KAP/NPP a KAP/NOP), francouzštinu (KAP/FPP a KAP/FOP) a španělštinu (KAP/SPP a KAP/SOP).

 

 • Povinné předměty 
 • Specializace Britská a americká studia
 • Specializace Evropská studia
  • volitelný blok Politika v zemích Evropské unie
  • volitelný blok Reálie německy mluvících zemí
  • volitelný blok Reálie rusky mluvících zemí
  • volitelný blok Reálie frankofonních zemí

Patička