Přejít k obsahu

Inter (Freemovers)

Katedra politologie a mezinárodních vztahů je zapojena do programu INTER, jehož hlavním cílem je poskytnout studentům bakalářských, navazujících a doktorských studijních programů možnost vycestovat v rámci studia do zahraničí na studijní pobyt, výzkumný pobyt související se zpracováním pokladků pro bakalářskou, diplomovou či disertační práci nebo jazykový či jiný odborný kurz.

Student/ka si může zvolit pobyt na instituci, s níž nemá KAP a popř. ani ZČU uzavřenou smlouvu o spolupráci, tj. jako freemover, anebo na některé z partnerských univerzit (seznam bilaterálních smluv je k nalezení zde). 

V současné době nabízí KAP studentům a studentkám možnost zúčastnit se organizovaného měsíčního studijního pobytu na následujících univerzitách:

Pokud máte dotazy týkající se programu Inter, kontaktujte International Office ZČU. Kontaktní osobou pro výjezdy v rámci programu INTER/freemovers je Bc. Maryna Charlamova. Zajímají-li Vás studijní pobyty na výše uvedených partnerských univerzitách, kontaktujte dr. Martinu Ponížilovou.

Patička