Přejít k obsahu

Seznam témat pro ak. rok 2015/2016

Název Os. číslo Oponent

Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D.

Ideologie, stranická organizace a voličská základna KSČM
Jak se vyrovnáváme se socialistickou minulostí? Český film po roce 1989 F13B0568P Rosůlek
Krize liberálního multikulturalismu
Politika identity ve feministickém hnutí
Slovenská celostátní referenda po roce 1993

Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D.

Bezdomovci a bezdomovectví jako politický symbol v komunální politice: případová studie
Formování vestfálského systému v pozdním středověku
Mezinárodní systém evropského středověku F13B0397P Šanc
Obsahová analýza kampaně k referendu 2015 na Slovensku F13B0514P Naxera
Obsahová analýza rozprav v Parlamentu ČR k tématu sociálního vyloučení v období 2013?2015
Politická participace v řeckých městských státech v klasickém období
Politický marketing strany ANO F13B0369P Rosůlek
Současné teorie radikální demokracie F13B0387P Krčál
Teorie byrokracie v politické sociologii od Maxe Webera po Richarda Sennetta
Vývoj skandinávského modelu sociálního státu od devadesátých let 20. století po současnost: komparativní případová studie

PhDr. David Šanc, Ph.D.

Austrálie jako regionální mocnost F13B0517P Piknerová
Autonomní ostrovy severní Evropy ? komparace
Katalánsko jako transhraniční region F13B0414P Rosůlek
Pobaltí jako transnacionální region
Politická geografie produktovodů v regionu střední Asie
Politická geografie vztahů Ruska/SSSR a Turecka mezi válkami
Regionálně-administrativní struktura Nizozemského království (analýza a zdůvodnění změn)
Západoindická federace z perspektivy politické geografie F13B0539P Hlaváček
Španělsko a Itálie ? komparace konceptu regionálního státu F13B0560P Zákravský

PhDr. Jiří Zákravský

Frankistické Španělsko jako typ nedemokratického režimu F13B0536P (MV-BAS) Ženíšek
Levicoví vlastenci (Izquierda abertzale): baskická národní levice a její vývoj (nutná znalost španělštiny)
Vývoj španělského stranického systému po pádu frankistického režimu F13B0392P (Politologie) Piknerová

PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Analýza činnosti České republiky v Radě OSN pro lidská práva
Fenomén pirátství v současném světě (analýza vybraného regionu ? Africký roh, Jihovýchodní Asie) F13B0585P (MV-BAS) Hlaváček
Individuální téma: Případová studie senegambijské konfederace z hlediska federalismu F13B0525P (MV-BAS) Šanc
Jiho-jižní spolupráce: analýza činnosti IBSA F13B0547P (MV-BAS) Ponížilová
Koncept lidské bezpečnosti v zahraniční politice Japonska
Kulturní diplomacie České republiky F13B0383P (POL) Lupták
Mobilní peníze ? nástroj k dosažení rozvoje Afriky? F13B0409P (POL) Leichtová
Panamerické integrační projekty (OAS, FTAA)
Rozvojová pomoc Evropské unie od 90. let 20. století
Vesmírný prostor jako mezinárodní veřejný statek F11B0840P

PhDr. Magdaléna Leichtová, Ph.D.

Analýza zpravodajství ? obraz Ruské federace v českém televizním zpravodajství
Průplavová geopolitika ? Panamský průplav, nový průplav v Nikaragui a zájmy velmocí F13B0541P MV BAS Šanc
Putin ve volbách ? komparace volebních kampaní a prezidentských voleb v Ruské federaci v letech 2000, 2004 a 2012
Reprezentace ukrajinské krize v ruské státní televizi (nutná znalost ruštiny) F13B0427P Rosůlek
Rozvojová spolupráce SSSR a Kuby/a Vietnamu a podoba vzájemné spolupráce po skončení studené války F13B0006 (POL) Piknerová
Rusko-japonský spor o Kurilské ostrovy F13B0488P (MV-VES) Šanc
Supervelmocenská sborná ? role sportu v legitimizaci politického režimu v Ruské federaci
Transformace ruského vesmírného programu a jeho význam pro současný politický režim
Vztahy Ukrajiny k Evropské unii od konce studené války po zimu 2014 F13B0584P Jurek
Vývoj bezpečnostních strategií Ruské federace po skončení studené války F13B0510P MV VES

PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D.

Americko-íránské mocenské soupeření na Blízkém východě F13B0523P (MV-BAS) Šanc
Analýza asymetrického konfliktu - konflikt v Mali F13B0571P (MV-BAS) Waisová
Egyptská a tuniská politická tranzice ? komparace
Individuální téma: Role mírových misí OSN při řešení konfliktů: komparace mírových misí v Mali a Demokratické republice Kongo F13B0428P (POL) Hlaváček
Politické systémy zemí Blízkého východu - případová studie Iráku F13B0400P (POL) Jurek
Proměna státnosti ? případ Palestiny F13B0553P (MV-BAS) Cabada
Role OSN při nastolování agendy mezinárodní politiky F13B0559P (MV-BAS) Stulík
Role světových mocností v řešení bezpečnostních otázek Blízkého východu - případová studie USA F13B0521P (MV-BAS) Waisová
Veřejná diplomacie v podání států Blízkého východu ? případ zahraniční politiky Kataru
Vzestup Saúdské Arábie jako regionální mocnosti F13B0417P (POL) Waisová

PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

Agenda Evropské unie v českých médiích ? případ kohezní politiky F13B0084K (Politologie) Stulík
Individuální téma: Skotské referendum o nezávislosti ? analýza kampaní F13B0538P (MV-BAS) Burzová
Individuální téma: Transatlantické vztahy a vyjednávání o obchodu a investicích mezi EU a USA F13B0384P (Politologie) Hlaváček
Stranické systémy na komunální úrovni ? případ dvoustupňové samosprávy města Plzně F13B0101K (Politologie) Krčál
Systém veřejného financování politických stran v České republice F13B0412P (Politologie) Zákravský
Ukrajina a politika Východního partnerství Evropské unie F13B0513P Leichtová
Vnitrostranická demokracie v českých politických stranách F13B0085K (Politologie) Cabada
Volby do Senátu ČR v roce 2015 ? analýza role politických stran v kampaních
Volební kampaň ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 ? případ města Plzně
Vývoj programatiky francouzské Národní fronty (nutná znalost francouzštiny)

PhDr. Ondřej Stulík, Ph.D.

Francouzská personalistická tradice: komparace sociálně-tržní ekonomiky u Mouniera a Maritaina
Idea republikanismu v Aristotelových dílech
Neklasická pojetí demokracie: komparace Schumpetera a Poppera
Občanské náboženství: případová studie České republiky
Platon a jeho pojetí demokracie v teorii státu
Případová studie dystopie: J. Zamjatin, dílo My
Rakouská libertariánská škola: komparace teorií role státu ve společnosti u von Hayeka a Rothbarda F13B0408P (Politologie) Naxera
Rawls a teorie společenské smlouvy (případová studie jejích limitů) F13B0388P (Politologie) Naxera
Rousseau, obecná vůle a její implikace pro teorii demokracie
Tocqueville a jeho reflexe struktury ancien régime (vybrané prvky) F13B0404P (Politologie) Cabada

PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D.

Analýza mise NATO v Iráku F13B0528P Ponížilová
Proměna americko-kubánských vztahů po odstoupení F. Castra F13B0519P Ponížilová
Proměna kanadského stranického systému po roce 1993
Reformy americké rozvojové pomoci (za vlády prezidenta George W. Bushe, zřízení PEPFAR) F13B0566P Leichtová
Role Kanady ve sporu o Arktidu F13B0558P Zákravský
Snižování energetické závislosti USA na importu ropy z Blízkého východu od roku 2006
Vojenská mise USA proti organizaci Islámský stát F13B0529P Ponížilová
Vývoj Liberální strany v Kanadě po volbách v roce 2011
Vývoj americké zahraniční politiky vůči Vietnamu (od obnovení diplomatických styků v roce 1994) F13B0543P Waisová
Zahraniční politika USA vůči Rusku (za vlády prezidenta George W. Bushe) F13B0569P Leichtová

PhDr. Petr Krčál

Analýza ideologických východisek a postavení DSSS v rámci českého stranického systému F13B0390P Kubát
Analýza ideologických východisek vybrané politické strany v rámci českého stranického systému F13B0100K Stulík
Analýza ideologických východisek vybraných politických stran při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013
Analýza klíčových témat volební kampaně ve vybraném krajském městě v komunálních volbách v roce 2014 (student si volí krajské město s výjimkou Plzně) F13B0077K Jurek
Analýza klíčových témat volební kampaně vybraných kandidátů při doplňovacích senátních volbách v roce 2014
Analýza mediálních reprezentací Miloše Zemana (student si volí sledované období a média)
Aplikace teorií sociální spravedlnosti na vybrané vládní veřejné politiky
Historické kořeny formování vybrané ideologie (student si volí mezi liberalismem, konzervatismem a socialismem) F13B0088K Stulík
KSČM jako antisystémová politická strana? F13B0537P Kubát
Rozpor mezi ideologií a politickou praxí liberalismu a neoliberalismu

PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.

Maďarské parlamentní volby 2014 ? analýza účinků nového volebního systému
Nacionalistické a krajně pravicové strany v Rusku ? vývoj od rozpadu SSSR dodnes F13B0361P (politologie) Leichtová
Nedemokratické režimy ve středovýchodní Evropě za druhé světové války ? komparace Chorvatska a Slovenska F13B0365P (politologie) Cabada
Postavení římskokatolické církve v komunistickém Československu F13B0504P (MV-VES) Strnadová
Povstání Bohdana Chmelnického a jeho vliv na proměnu rozložení moci ve středovýchodní Evropě F13B0485P (MV-VES) Rosůlek
Proměny struktury a fungování Národní fronty v Československu v letech 1945?1990
Předválečné královské diktatury ? komparace Jugoslávie, Rumunska a Bulharska
Příčiny vzniku nedemokratických režimů v meziválečném Pobaltí ? komparace Litvy, Lotyšska a Estonska F13B0391P (politologie) Stulík
Slovensko v letech 1994?1998: případ hybridního režimu?
Československé politické strany v exilu 1939?1989 F13B0378P (politologie) Lupták

Témata KAJ pro MVBAS

Mgr. et Mgr. Jana Kašparová: Anthony Horowitz: The Legacy of Arthur Conan Doyle and Ian Fleming F13B0549P (MV-BAS) Burzová
Mgr. et Mgr. Jana Kašparová: Depiction of Appalachian Region in Contemporary American Literature ? A Study of Chosen Authors (recommended authors: Kate Egerton, Barbara Kingsolver, Ron Rash, Nikki Giovanni, Robert Morgan, Lisa Alther, etc.) F13B0546P Burzová
Mgr. et Mgr. Jana Kašparová: Dominican-American Literature ? A Study of Chosen Authors (recommended authors: Junot Diaz, Julia Alvarez, Angie Cruz, Fernando Cabrera, etc.)
PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.: Dickensovské uličky a zahradní města: trendy v bydlení britské pracující třídy v první polovině 20. století
PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.: Fenomén Swinging Sixties: populární kultura Británie 60. let 20. století F13B0555P Lupták
PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.: Hledání nového začátku: vývoj britské společnosti v letech 1945-51 F13B0520P Hlaváček
PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.: Odvrácená tvář města: život ve slumech současné Británie F13B0516P Lupták
PhDr. Eva Raisová: Joanne K. Rowlingová a její postavení v současné britské literatuře F12B0733P Strnadová
PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.: Analogie univerzitního a rodinného života v románu Zadie Smithové O kráse (On Beauty) F13B0575P Strnadová
PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.: From Book to Screen: Film Adaptations of Shakespeare?s Plays
PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.: Obraz Londýna v britské literatuře (studie zvoleného díla)

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Euroskeptické a euronegativistické strany v Evropském parlamentu ? vývoj a komparace frakcí Konzervativní a reformní skupina a Evropa svobody a přímé demokracie
Hnutí ANO ? Bude líp a Strana Miro Cerara (komparace fenoménu antistranických politických hnutí) F11B0611P
Italské Hnutí pěti hvězd a Alternativa pro Německo ? vztah k evropské integraci
Komparace albánského a rumunského komunistického režimu
Postkomunistická levice ve středovýchodní Evropě ? komparace vývoje na Slovensku, v Polsku a na Litvě
Strany ?jednoho použití? v českém a slovenském stranickém systému

doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.

Internet a demokracie ? webové stránky měst a obcí v ČR (případová studie, příp. komparace více případů) F13B0531P Jurek
Nacionalismus a separatismus (případová studie příp. komparace vybrané země Balkánu)
Nacionalismus a sport ? Bosna a Hercegovina a fotbalový národní tým
Politický marketing a sociální média ? politické strany a twitter v parlamentních volbách v ČR v roce 2013 F13B0512P (MV-VES) Krčál
Populistické strany v západní Evropě a islamofobie (příp. studie, příp. komparace: Švýcarská lidová strana, Strana svobody, Strana pokroku)
Problematika otázky v referendu o nezávislost (srovnávací studie zaměřená na problematiku formulace adekvátní otázky při referendu)
Problematika rozšiřování EU o země jihovýchodní Evropy (vybraná země či komparace ? Makedonie, Srbsko, Albánie)
Veřejná diplomacie, branding (případová studie Skopje 2014, příp. komparace Plzeň EHMK 2015 s jiným vybraným EHMK)
Válka a propaganda v soudobém světě (jedna případová studie ? Krym, ?Novorusko?, nebo IS)
Řecko-makedonský spor o název země a Albánci v Makedonii F13B0495P (MV-VES) Naxera

doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.

Africké konflikty po skončení studené války: příčiny rozpadu státu v Nigérii F13B0545P (MV-BAS) Piknerová
Africké konflikty po skončení studené války: příčiny rozpadu státu v Súdánu F13B0552P (MV-BAS) Piknerová
Environmentální spolupráce jako nástroj řešení a prevence konfliktů v případě zájmu o téma kontaktujte Dr. Šance
Indicko-pákistánský konflikt: konflikt a spolupráce obou států od roku 1947 do současnosti F13B0561P Hlaváček
Kanadská politika lidské bezpečnosti v 90. letech 20. století: obsah a proměna v případě zájmu o téma kontaktujte Dr. Šance
Mezinárodní trestní soudnictví jako způsob udržování pořádku v mezinárodním systému F13B0544P Jurek
Prevence ozbrojených konfliktů jako nástroj mezinárodní politiky: případová studie vývoje prevence na půdě OSN v případě zájmu o téma kontaktujte Dr. Šance
Původní obyvatelstvo v soudobé politice USA a Kanady (komparace) v případě zájmu o téma kontaktujte Dr. Šance
Sankce OSN: historie a současné uplatňování F13B0580P Ponížilová
Česká zahraniční politika vůči Číně a Kubě: komparace několika vybraných období v případě zájmu o téma kontaktujte Dr. Šance
Náhorní Karabach jako anomální politicko-geografická jednotka F13B0577P Naxera

Patička