Přejít k obsahu

Jean Monnet Chair in European Union Foreign Policies

Poskytovatel grantu: Evropská komise, EACEA

Prezentace projektu na webu Evropské komise: zde

Doba řešení projektu: 1. září 2016 – 31. srpna 2019

Řešitelé: Dr. Petr Jurek (chair holder), Dr. Linda Piknerová a Dr. David Šanc (spoluřešitelé)


Projekt je zaměřen na inovace ve výuce kurzů věnovaných Evropské unii a jejím veřejným politikám. Základním cílem projektu je rozšířit nabídku kurzů zaměřených na problematiku veřejných politik Evropské unie. V rámci projektu bude inovován obsah a forma výuky dvou existujících kurzů a dále budou nově vytvořeny čtyři nové kurzy tvořící specializaci "Evropská politická studia" v rámci navazujících oborů Mezinárodní vztah a Politologie. Součástí projektu jsou rovněž badatelské aktivity zaměřené na téma systému tvorby veřejných politik v Evropské unii.

  

Inovované kurzy:

Nově vytvořené kurzy:

Výstupy výzkumných aktivit:

  • monografie "Politický systém Evropské unie" (2018)
  • kolektivní monografie "EU and the Eastern Europe. EU Policy toward Russia, Ukraine and Belarus" (2019)
     

Akce pořádané v rámci projektu: 

  • workshop "Policymaking in the European Union – Searching for the Analytical Framework" (2018)
  • konference "The European Union Foreign Policies" (2019)

 eu_flag_co_funded_vect_pos_[cmyk]_right

Patička