Přejít k obsahu

Publikace za rok 2021

  Počet Rok
Počet titulů 46
ŽELEZNÝ, J. A Lonely Great Power ? How Territorial Disputes with Neighbours Prevent China from Forming Staunch Alliances: The Case Study of China-Vietnam Relations. 2021.British Association for Chinese Studies Conference 2021
  Detail publikace
NAXERA, V. Anti-corruption rhetoric and populist parties in the Czech Republic. Pécs, 2021.guest lecturer at the University of Pécs
  Detail publikace
NAXERA, V. Anti-corruption rhetorics within contemporary Czech politics. Budapest, 2021.CRITCOR Workshop "Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Preliminary results"
  Detail publikace
NAXERA, V. Are the (Czech) Pirates Populists?. 2021.
  Detail publikace
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. Bringing Individual Back In: Individual, Global Microstructures and Diffusion of Expert Knowedge in International Politics. on-line, 2021.konference EISA
  Detail publikace
KRČÁL, P. Bílý šum/ Host v rámci festivalu Jeden svět. Plzeň, 2021.Jeden Svět
  Detail publikace
NAXERA, V. KRČÁL, P. Celebrating Liberation: The Commemoration and Instrumentalisation of the End of the Second World War in Contemporary Czech and Slovak Politics. Berlin : Peter Lang, 2021, 143 s. ISBN: 978-3-631-84536-3
  Detail publikace
HIMMER, M. Chinese Debt Trap Diplomacy: Reality or Myth?. 2021.British Association for Chinese Studies Conference 2021
  Detail publikace
BAŠTÁŘ LEICHTOVÁ, M. ZÁKRAVSKÝ, J. Cold War on Ice? Soviet Ice-Hockey Dominance and Foreign Policy. Sport in Society, 2021, roč. 24, č. 6, s. 1033-1054. ISSN: 1743-0437
  Detail publikace
NAXERA, V. Corruption as the Subject of (Non-)Populist Communication of the Czech Pirate Party. Warsaw, 2021.V4. Past. Present. Future
  Detail publikace
NAXERA, V. Corruption in the Czech Republic: an overview. In Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption. Budapest : National Institute of Criminology, 2021, s. 28-49. ISBN: 978-963-7373-29-9
  Detail publikace
ROD, Z. Countering terrorism via the security-development nexus: Lessons learned from the US provincial reconstruction teams in Afghanistan. 2021.
  Detail publikace
ZÁKRAVSKÝ, J. Cycling Diplomacy. Undemocratic Regimes and Professional Road Cycling Teams Sponsorship. 1. vyd. Berlin : Peter Lang, 2021, 156 s. ISBN: 978-3-631-86003-8
  Detail publikace
SYCHRA, Z. KRATOCHVÍL, P. Czechia: Who Is the Most Eurosceptic of Them All? The Eurosceptic Race to the Bottom. In Kaeding, M., Pollack, J., Schmidt, P. Euroscepticism and the Future of Europe. Cham : Palgrave Macmillan, 2021, s. 29-33. ISBN: 978-3-030-41271-5
  Detail publikace
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. Diffusion of knowledge and information in Czech-Russsian relations. on-line, 2021.Czech Republic and Russian Geopolitical Provocations
  Detail publikace
NAXERA, V. ERASMUS+ Teaching Mobility, Matej Bel University. 2021.
  Detail publikace
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. CABADA, L. Energetický trh. Turecko a Ázerbájdžán. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2021.
  Detail publikace
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. CABADA, L. Energetický trh. Ázerbájdžán. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2021.
  Detail publikace
TANIL, G. Environmental Sustainability. Water and Waste Management Policy in the European Union and the Czech Republic. Lanham : Lexington Books, 2021, 129 s. ISBN: 978-1-79363-387-3
  Detail publikace
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. Expert knowledge diffusion in international politics and how to research the problem. on-line, 2021.konference EISA
  Detail publikace
KRČÁL, P. Extrémní chudoba v arktických mrazech, Covid a role NNO. 2021.
  Detail publikace
NAXERA, V. Korupce jako předmět (ne)populistické komunikace českých politických stran. Ústí nad Labem, 2021.
  Detail publikace
NAXERA, V. Krajské volby a komunikace populistických a anti-establishmentových aktérů. FSS MU, Brno, 2021.VIII. Kongres České společnosti pro politické vědy
  Detail publikace
SVOBODA, D. New Form of Quasi-States? The Phenomenon of the Terrorist Semi-States as a Security Threat for the Weak States. Brno, 2021.Defence and Strategy 2021
  Detail publikace
NAXERA, V. Od kritiky postsocialistické privatizace po nástup protikorupčních hnutí. Téma korupce v komunikaci aktérů polistopadové české politiky. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2021, 241 s. ISBN: 978-80-261-1004-0
  Detail publikace
PLUNDRICH, M. Peter Andreas: Killer High: A History of War in Six Drugs. Mezinárodní vztahy, 2021, roč. 56, č. 2, s. 103-108. ISSN: 0323-1844
  Detail publikace
ZÁKRAVSKÝ, J. Political Parties, Social Media and Football. How Do Politicians Use Football Online for Their Political Aims?. Haag [online], 2021.Guest lecturer at the Hague University of Applied Sciences
  Detail publikace
AVANESOVA, M. Ruská pravoslavná církev a ochrana křesťanů jako směr zahraniční politiky Ruské federace. Mezinárodní vztahy, 2021, roč. 56, č. 3, s. 7-38. ISSN: 0323-1844
  Detail publikace
ZÁKRAVSKÝ, J. KOBIERECKI, MM. ŠTULAJTER, I. Sports Diplomacy Research in Poland, Czechia and Slovakia. Emerging Field of Study?. Politics in Central Europe, 2021, roč. 17, č. 3, s. 399-419. ISSN: 1801-3422
  Detail publikace
NAXERA, V. Sudetoněmecký landsmanšaft nebo podpora migrace? Německo jako zdroj ohrožení v rétorice Miloše Zemana. Politické vedy, 2021, roč. 24, č. 3, s. 216-236. ISSN: 1335-2741
  Detail publikace
AVANESOVA, M. The Belarusian Orthodox Church and Its Role in the Belarusian Regime. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2021, roč. 13, č. 2, s. 1-15. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
NAXERA, V. The Populist Communication in the Contemporary Czech Politics. Warsaw, 2021.guest lecturer at the University of Warsaw
  Detail publikace
ZÁKRAVSKÝ, J. The UAE Tour, cycling stars, and Twitter: Tweeting as part of promoting the host country. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 2021, roč. 2021, č. 91, s. 59-71. ISSN: 2081-2221
  Detail publikace
NAXERA, V. STULÍK, O. The communication of the Czech Prime Minister Andrej Babiš in the times of Covid-19: Between populism and neo-patrimonialism. University of Helsinki, 2021.The Second Helsinki Conference on Emotions, Populism, and Polarisation
  Detail publikace
ROD, Z. The great powers? competition in Central America: The response of the U.S. to Chinese activities in the region. 2021.British Association for Chinese Studies Conference 2021
  Detail publikace
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. CABADA, L. Trh s vyspělými technologiemi: herní průmysl, umělá inteligence, internet věcí a virtuální realita. Japonsko, Jižní Korea a Tchaj-wan. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2021.
  Detail publikace
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. CABADA, L. Trh se zdravotnickými technologiemi a potřebami. Kazachstán.. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2021.
  Detail publikace
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. CABADA, L. Trh se zdravotnickými technologiemi a potřebami. Maroko. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2021.
  Detail publikace
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. CABADA, L. Trh se zdravotnickými technologiemi a potřebami. Vietnam. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2021.
  Detail publikace
ROD, Z. Trine Villumsen Berling, Ulrik Pram Gad, Karen Lund Petersen and Ole W?ver: Translations of Security: A Framework for the Study of Unwanted Futures. Mezinárodní vztahy, 2021, roč. 56, č. 4, s. 177-184. ISSN: 0323-1844
  Detail publikace
VAŇÁČOVÁ, T. NAXERA, V. Tábor v Letech jako ?neexistující pseudokoncentrák?: analýza proměny letských narativů. Central European Journal of Politics, 2021, roč. 7, č. 1, s. 76-103. ISSN: 2464-479X
  Detail publikace
KOLOMAZNÍK, T. ROD, Z. V4 Security. 2021.
  Detail publikace
SVOBODA, D. Šíření salafismu v Africe: mechanismy, strategie a nástroje zahraniční politiky Saúdské Arábie. Mezinárodní vztahy, 2021, roč. 56, č. 3, s. 39-71. ISSN: 0323-1844
  Detail publikace
NAXERA, V. STULÍK, O. ?I am the State?: On the Czech Prime Minister Andrej Babiš?s reaction on the decision of the European Commission. 2021.
  Detail publikace
NAXERA, V. ?Sudeten Germans or Immigration?? The Use of History and Othering of Germans in the Speeches of the Czech President Miloš Zeman. Columbia University in New York, 2021.ASN 2021 Annual World Convention
  Detail publikace
NAXERA, V. ?Pryč s Koněvem, ale na Churchilla nesahejte!? Historie, sochy, ideologie a současná česká politika. Brno, 2021.Výroční konference České sociologické společnosti
  Detail publikace

Patička