Přejít k obsahu

Aktuality

 • 02.06.2020 - KH v tomto týdnu
  Vážení studenti, v pravidelném čase KH jsem v tomto týdnu mimo kancelář. Dohoda na setkání je možná individuálně přes e-mail na tuto STŘEDU odpoledne anebo na tento PÁTEK odpoledne. Děkuji všem za pochopení P.R. Přemysl Rosůlek
 • 01.06.2020 - Nabídka zaměstnání
  Vážené studentky, vážení studenti, v příloze najdete nabídku zaměstnání plzeňské pobočky organizace Člověk v tísni na pozici dluhového poradce pro Stříbrsko a Tachovsko. Veškeré informace naleznete v přiloženém souboru. S pozdravem

  Dokumenty

  Pavel Hulec
 • 20.05.2020 - Upozornění k SZZ
  Vážené studentky, vážení studenti, v příloze najdete informace ze studijního oddělení FF. Prosím o pečlivé přečtení. Děkuji. Alena Tvrdá

  Dokumenty

  Alena Tvrdá
 • 11.05.2020 - Náhradní termín na odevzdání BP/DP
  Vážené studentky, vážení studenti, náhradní termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací je čtvrtek 28. května 2020 od 9h do 12h v JJ 309. Nicméně vás prosím, aby většina z váš přišla na první termín, tj. 22. května 2020 dle rozpisu na webových stránkách KAP. Pokud se nebudete moci na první termín dostavit, prosím vás o informaci e-mailem. Dále bych vás ráda upozornila, že náhradní termín platí pouze pro fyzické odevzdání vašich prací, elektronická verze musí být v Portále nahratá 22. května 2020 dle instrukcí na webových stránkách KAP. Děkuji. S pozdravem Alena Tvrdá
 • 21.04.2020 - přijímací řízení do doktorského programu Mezinárodní vztahy na ak. rok 2020/2021
  Milé studentky, milí studenti, vzhledem k tomu, že státní závěrečné zkoušky budou na KAP probíhat v týdnu od pondělí 22. června 2020, datum přijímacího řízení do doktorského programu Mezinárodní vztahy bylo také posunuto, a to na 29. června 2020 od 9:00 (místnost JJ-308, Jungmannova ulice 1). Všechny ostatní informace k přihláškám a přijímacímu řízení naleznete na https://ff.zcu.cz/study/obory/doctoral/prijimaci-rizeni-doc.html S pozdravem Martina Ponížilová
 • 20.04.2020 - informace ke zkouškám a SZZ pro studenty posledních ročníků
  Milé studentky, milí studenti, s ohledem na aktualizované Rozhodnutí rektora č. 9R/2020 (viz příloha) Vás chceme informovat, že od pondělí 25. května do pátku 12. června 2020 bude probíhat zkouškové období pro studenty posledních ročníků. Na zkouškové termíny se budete moci zapisovat od 4. května 2020. Státní závěrečné zkoušky se budou konat v týdnu od pondělí 22. června 2020. Podle Rozhodnutí rektora je také možné, aby studenti posledních ročníků od 20. dubna 2020 docházeli na osobní konzultace - to však nebude možné do té doby, než ZČU zajistí dezinfekční prostředky, proto prosím vyčkejte na informaci od svých vyučujících. Osobní KH chápejte jen jako možnost, kterou Vám vyučující mohou nabídnout, nikoli jako jejich povinnost! Doporučujeme pro komunikaci s vyučujícími využívat emaily, Google Meet, Skype a jiné prostředky dálkové komunikace. Je také možné individuálně navštěvovat knihovny a studovny za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury - pravidla služeb univerzitních knihoven naleznete v příloze tohoto emailu. Zkoušet a konzultovat se studenty posledních ročníků je možné jen za dodržení následujících podmínek: (1) zkoušení či KH probíhají za přítomnosti nejvýše 5 osob (včetně vyučující/ho), (2) student a vyučující je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), (3) u vstupu do zkušební místnosti provede student a vyučující dezinfekci rukou (dezinfekční prostředek zajistí pracoviště), (4) v čase zkoušení či KH nemá student a vyučující nařízeno karanténní opatření, (5) student a vyučující poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Vzor čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění naleznete v příloze. Toto čestné prohlášení je třeba s sebou přinést na každou konzultaci a každou zkoušku. S přáním hezkého dne za vedení KAP

  Dokumenty

  Martina Ponížilová
 • 31.03.2020 - informace o průběhu letního semestru a o BP/DP
  Vážené studentky, vážení studenti, v souvislosti s opatřeními přijatými ZČU a FF Vás chceme informovat o postupu ve výuce do konce letního semestru. (1) ZČU vychází z předpokladu, že se vysoké školy pro studenty otevřou 1. června 2020, tudíž výuka až do konce letního semestru bude probíhat výhradně distanční formou. Nejpozději 4. dubna 2020 jednotliví vyučující zveřejní na Courseware podmínky plnění svých kurzů. (2) Studenti 2. ročníků bakalářského studia, kteří mají v tomto semestru zapsaný kurz KAP/PRA (Praxe), si jej budou moci zapsat příští ak. rok, pokud jej nebude možné do konce akademického roku splnit. (3) Zápočet Vám bude udělen za plnění úkolů distanční formou. Vzhledem k tomu, že se univerzita pro studenty neotevře dříve než 1. června 2020, proběhnou zkoušky co nejdříve po tomto datu. Z tohoto důvodu se posune i termín státních závěrečných zkoušek, které tak pravděpodobně budou probíhat na konci června / počátkem července. (4) Termín odevzdání vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) se posouvá na pátek 22. května 2020. VŠKP se budou odevzdávat elektronicky (nahráním do Portálu). Taktéž se posouvá termín pro splnění podmínek zisku zápočtu za KAP/BPSM a KAP/DPSM, a to na pondělí 20. dubna 2020. (5) S vyučujícími i nadále komunikujte dle potřeby prostřednictvím emailu, příp. i jiných nástrojů, o kterých Vás zpraví konkrétní vyučující. Za vedení KAP Martina Ponížilová
 • 24.03.2020 - rozšířený přístup do digitální knihovny JSTOR
  Milé studentky, milí studenti, až do 30. 6. 2020 je pro studenty ZČU umožněn rozšířený přístup do všech kolekcí digitální knihovny JSTOR, která se specializuje na zdroje z oblasti humanitních, sociálních a přírodních věd. Odkaz na vzdálený přístup: https://shibbolethsp.jstor.org/start?entityID=https%3A%2F%2Fshib.zcu.cz%2Fidp%2Fshibboleth&site=jstor&dest=%2F S pozdravem Martina Ponížilová

Patička