Přejít k obsahu

kap_full_rgb

       

kontakty         obory         vedeni

zamestnanci         doktorandi         externiste

Historie katedry

Předchůdkyní Katedry politologie a mezinárodních vztahů (KAP) se stala v roce 1999 Katedra politologie a sociologie. Na této katedře byl již roku 2001 akreditován bakalářský obor Politologie, do kterého byli v následujícím roce přijati první studenti. K rozdělení katedry na dvě oborová pracoviště došlo k 1. lednu 2005. V témže roce byl akreditován také navazující magisterský obor Politologie a Politologie v doktorském stupni studia (nabíral nové studenty do roku 2012).

V následujících letech katedra intenzivně budovala segment Mezinárodních vztahů. Nejprve došlo k ustavení oboru Mezinárodní vztahy - východoevropská studia. Na úrovni magisterského studia nabízí katedra od roku 2008 navazující obor Mezinárodní vztahy. Segment teritoriálních studií posílil v této době také oblíbený obor Mezinárodní vztahy - britská americká studia. V období 2009–2013 katedra rovněž nabízela ve spolupráci s Pedagogickou fakultou navazující magisterský obor Základy společenských věd - geografie. K dosud poslednímu rozšíření portfolia studijních programů došlo v roce 2014, kdy byl akreditován doktorský studijní obor Mezinárodní vztahy.

Současnost

Zatím poslední reorganizace portfolia studijních oborů se uskutečnila v roce 2014, tak aby se jasně zrcadlila skladba oborů se dvěma základními specializacemi pracoviště, jeho pracovníků a badatelských aktivit. Nově katedra nabízí dva bakalářské obory: Politologii a Mezinárodní vztahy - teritoriální studia (ve specializacích Britská a americká studia, Ruská studia a Evropská studia s němčinou / francouzštinou); dva navazující obory: Politologii a Mezinárodní vztahy a doktorský studijní program Mezinárodní vztahy.

Katedra patří mezi nejoblíbenější pracoviště fakulty mezi absolventy středních škol. V průběhu let se katedra úspěšně etablovala jako významné výzkumné pracoviště v českém prostředí. Zaměstnanci katedry pravidelně publikují v oboru, jsou řešiteli významných výzkumných grantů včetně evropských, participují na konferencích v českém, evropském i světovém formátu. Katedra významně přispěla k etablování oboru v České republice, její odborníci utvářeli českou odbornou terminologii, jsou autory klíčových učebních textů oboru.

Patička