Přejít k obsahu

Jak probíhají Státní závěrečné zkoušky?

Státní závěrečné zkoušky se skládají z obhajoby závěrečné práce, povinných zkoušek a jedné volitelné státnice. Každá část státní závěrečné zkoušky trvá zhruba patnáct minut. Obhajoba závěrečné práce probíhá jako rozprava o formální a obsahové stránce práce a tématu práce. Student představí svoji práci, jsou přečteny posudky a následně probíhá diskuse nad výtkami a náměty k diskusi uvedenými v posudcích. Členové komise mohou položit doplňující dotazy. Na obhajobu si student může přinést předem připravené poznámky.

Studenti si poté, co jsou vyzváni komisí, vylosují jeden okruh ke každé části státní závěrečné zkoušky. Na jednotlivé části SZZ se student připravuje před samotným příchodem ke komisi na tzv. „potítku“. Zde má student dostatek času – zpravidla zhruba hodinu (údaj je pouze orientační) – sestavit si vystoupení ke každému z okruhů. Poté student předstoupí před komisi a prezentuje vylosované téma. Očekává se, že studenti budou prezentovat samostatně. V případě nesrovnalostí, nepřesností nebo ve snaze otestovat celou šíři okruhu vstupuje komise do vystoupení s doplňujícími dotazy. Na potítko není dovoleno přinášet si jakékoliv pomůcky. Papír i tužky jsou zde k dispozici. Po skončení zkoušení student opustí místnost a komise se poradí o výsledku. Komise se usnáší konsensem nebo hlasováním. Jakmile komise dosáhne shody, předvolá studenta a oznámí mu výsledky.

Další postup v případě úspěchu i neúspěchu upravuje studijní a zkušební řád.

 

Státnicové okruhy

Změny studijních plánů jednotlivých oborů jsou doprovázeny proměnou státnicových okruhů. Verze státnicových okruhů se odvíjí od toho, v jakém akademickém roce jste začali studovat.

Bc. Politologie (rok nástupu 2014/15 a později)

Bc. Mezinárodní vztahy - teritoriální studia (rok nástupu od 2018/19)

Mgr. Politologie (rok nástupu 2019/20)

Mgr. Politologie (rok nástupu 2020/21 a 2021/22)

Mgr. Mezinárodní vztahy (rok nástupu 2019/20)

Mgr. Mezinárodní vztahy (rok nástupu 2020/21 a 2021/22)

Patička