Přejít k obsahu

Vážené studentky, vážení studenti, vítejte na KAP!


Kde nás najdete

Katedra sídlí v budově Fakulty filozofické v Jungmannově 1, 301 00 Plzeň. Najdete nás ve druhém patře.

Studijní oddělení najdete v Sedláčkově ulici 38, 301 00 Plzeň. Studijní oddělení má své stránky na webu Fakulty filozofické.

Výuka probíhá převážně v budově Jungmannova 1 (označení místností začíná zkratkou "JJ"). Rozvrhové akce garantované jinými katedrami FF se konají v různých budovách většinou v centru Plzně. Zde najdete seznam zkratek budov, které máte v rozvrhu a jejich adresy ve městě.


JIS karta a emailové konto

JIS karta je Vaše interní identifikační karta v rámci univerzity. Tuto kartu potřebujete ke vstupu do některých univerzitních budov (například studijní oddělení nebo koleje), k výpůjčkám v univerzitní knihovně, na kartě si můžete nabít kredit do menzy a umožňuje Vám kopírování nebo tisk v univerzitních počítačových laboratořích. JIS kartu po Vás také mohou žádat vyučující jako identifikaci před přístupem ke zkoušce.

Žádost o JIS kartu můžete podat zde.

Každý student je povinnen zřídit si a dostatečně kontrolovat univerzitní emailové konto. Univerzitní email můžete přesměrovat do Vaší obvyklé emailové schránky, ale jste povinni jej mít. Veškerá korespondence odeslaná na tento email je považována za doručenou.


Harmonogram akademického roku

Seznamte se s důležitými daty v akademickém roce. Období zkoušek, zahájení výuky a další důležité změny ve výuce (náhrada státních svátků) jsou každoročně upřesněny v tzv. Harmonogramu akademického roku. Aktuální harmonogram akademického roku najdete zde.


Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád je základní předpis upravující pravidla studia na univerzitě. Studijní a zkušební řád stanovuje pravidla Vašeho studia, práva a povinnosti studentů i vyučujících. Jeho neznalost je zásadním handicapem každého studenta a není na ni brán zřetel v případě, že se student proti řádu proviní. Doporučujeme každému z Vás si studijní a zkušební řád přečíst. Zde najdete jeho aktuální znění.


Předzápis

V rámci předzápisu každoročně vybíráte, jaké předměty budete v příštím roce studovat. Výběr provádíte v souladu se svým studijním plánem. Podrobný návod najdete na stránkách Fakulty filozofické.


Informace ke kurzům

Sylaby kurzů, které máte v rozvrhu najdete na těchto stránkách v sekci Sylaby. Odtud budete přesměrováni do systému Courseware, kde najdete všechny potřebné informace ke každému kurzu. Podmínky stanovené vyučujícími na začátku semestru jsou závazné a nesmí být měněny.


Konzultační hodiny

Všichni vyučující jsou vám k dispozici v rámci pravidelných konzultačních hodin, jejichž rozpis naleznete zde. Pokud si nevíte rady se zadaným úkolem nebo jste při studiu literatury narazili na nějakou nejasnost, neváhejte a navšťivte příslušného vyučujícího v jeho konzultačních hodinách. Nemusíte se předem ohlašovat, stačí dorazit v čase konzultačních hodin do kanceláře vyučujícího. 


Psaní a odevzdávání seminárních prací

Veškeré materiály, které odevzdáváte nebo prezentujete ve výuce, musí být produktem Vaší práce. Stahování textů a referátů z internetu, přepisování z knih bez řádné citace a jiné formy plagiarismu jsou důvodem k okamžitému předání studenta disciplinární komisi fakulty, která rozhodne o jeho případném podmínečném nebo bezpodmínečném vyloučení ze studia.

Návod jak řádně citovat najdete v tomto dokumentu.


Facebook

Katedra má své facebookové stránky. Jestli chcete, připojte se ke komunitě studentů a vyučujících.

Patička