Přejít k obsahu

Mezinárodní vztahy (Mgr.)

K úspěšnému absolvování studia musí student získat 120 kreditů. Studijní plán navazujícího studijního oboru Mezinárodní vztahy se skládá z bloku povinných předmětů (84 kreditů) a dvou volitelných specializací: Bezpečnostní studia a Politika v Evropské unii. Student si vybere jednu specializaci, v rámci které absolvuje předměty v minimální hodnotě 30 kreditů kreditů (s ohledem na obsah státní zkoušky však doporučujeme absolvovat všechny předměty v rámci specializace). Zbylých 6 kreditů je volných a student je může získat absolvováním libovolných předmětů vyučovaných na univerzitě. V případě zájmu o studium jazyků katedra nabízí němčinu (KAP/NPP a KAP/NOP), francouzštinu (KAP/FPP a KAP/FOP) a španělštinu (KAP/SPP a KAP/SOP).

 

 • Povinné předměty
  • Soudobé teorie mezinárodních vztahů
  • Analýza zahraniční politiky
  • Sběr dat a práce s daty v politologii a mezinárodních vztazích
  • Úvod do rozvojových studií
  • Projekty v politologii a mezinárodních vztazích
  • Diplomacie v praxi
  • Geopolitika a geostrategie
  • Soudobý mezinárodní systém
  • Stát a státnost v politologii a mezinárodních vztazích
  • Stáž
  • Aktuální témata výzkumu
 • Specializace Bezpečnostní studia
  • Mezinárodní bezpečnost
  • Řešení konfliktů
  • Globální terorismus a národní bezpečnost
  • Evropské zahraniční politiky
  • Bezpečnost v současném světě
 • Specializace Politika v Evropské unii
  • Současné teorie evropské politiky
  • Hospodářská a měnová politika EU
  • Regionalismus a regionální politika EU
  • Evropské zahraniční politiky
  • Environmentální politiky v Evropě

Patička