Přejít k obsahu

Britský sociolog Barrie Houlihan hovoří o tom, že se můžeme pravidelně setkávat s „[...] běžným klišé spojeným se sportem, že ‚sport a politika by se neměly míchat‘“. Daný citát popisuje ideál, a tak ho nemůžeme nikdy v praxi dostáhnout. Jinými slovy řečeno, politika a sport určitě nejsou autonomní sféry a mohou se více či méně ovlivňovat. Sport je tak politiky mnohdy využíván pro naplnění jejich politických cílů.

Víte třeba, že Spojené státy americké a Čína spolu během studené války navázaly kontakty díky stolním tenistům? Slyšeli jste, že druhý československý prezident Edvard Beneš vyslovil myšlenku, že bez Sokola by nebylo Československa? Tušíte, z jakého důvodu nedemokratické státy investují obrovské peníze do pořádání významných sportovních akcí? Nebo proč chyběli českoslovenští sportovci na olympiádě v roce 1984?

O těchto tématech mnoho v českém prostředí běžně neslýcháme, propojení sportu a politiky určitě není ve středu zájmu místních společenských věd. Pojďme to změnit na letní škole o sportu a politice v Plzni, kde budou přednášet odborníci věnující se dané problematice z oborů sociologie, historie nebo politologie! Kromě toho Vás budou čekat skupinová práce na projektu, diskuze nad zajímavými tématy, promítání dokumentárních snímků, setkání s novými lidmi s podobnými zájmy i sportovní aktivity či poznávání Plzně.


Přihlášky

 • do 26. července 2019  do 14:00
 • formulář přihlášky nalzenete zde
 • vyplněnou přihlášku zašlete na email hlavního organizátora dr. Jiřího Zákravského – jirkazak@kap.zcu.cz
 • o akceptování přihlášky budete informováni 29. července 2019

Podmínky účasti

 • poplatek za letní školu činí 1600 Kč
 • přihlásit se může kdokoli
 • studenti ZČU mohou požádat o stipendium k úhradě poplatku
 • v ceně je účast na všech akcích v rámci letní školy, 4x společný oběd, 1x společná večeře
 • absolventi získají certifikát a 2 ECTS kredity
 • pokud máte zájem o ubytování na kolejích ZČU v průběhu letní školy, uveďte to v přihlášce

Program (bude upřesněno)

 • přednášky na témata Politika a rozvoj, Sport a nedemokratické režimy, Sport a média, Sport a nacionalismus, Sportovní diplomacie
 • příprava skupinového projektu a jeho závěrečná prezentace
 • besedy s lidmi ze světa vrcholového sportu
 • exkurze na plzeňská sportoviště
 • filmové večery

Lektoři

Mgr. Zuzana Botiková je socioložkou zabývající se problematikou sportu, nacionalismu a identity. Nyní dokončila svou disertační práci, v níž se zaobírá sportovní politikou na Slovensku. Právě tomuto tématu bude věnována její přednáška na letní škole.

Plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D. je pracovníkem Vojenského historického ústavu Praha, od roku 2008 je ředitelem odboru muzeí. Dlouhodobě se mimo jiné zabývá historií sudetoněmeckých paramilitárních organizací a České obce sokolské. V roce 2012 byla vydána jeho kniha Sudetoněmecké nacionalistické tělovýchovné organizace a československý stát v letech 1918 až 1938.

PhDr. Jan Děkanovský, Ph.D. působí jako zástupce vedoucího Katedry mediálních studií na Metropolitní univerzitě v Praze. Je autorem knihy Sport, média a mýty: Zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové a právě vztah mezi médii a sportem je jedno z ústředních témat, kterému se ve svém výzkumu věnuje. Je tedy zřejmé, s čím seznámí i posluchače naší letní školy.

PhDr. František Kolář, CSc. je historikem, jenž působí na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a je známý taktéž svou činností v rámci Českého olympijského výboru. Primárně se zaobírá českými i světovými dějinami sportu či historií olympismu. Na letní škole bude přednášet o československých sportovcích a bojkotu olympiád v době studené války.

PhDr. Dino Numerato, Ph.D. vedoucí Katedry sociologie Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, se kromě jiného věnuje problematice sportu a politiky. Do popředí jeho zájmu poté náleží např. fotbalové fanouškovství či studium sportu v soudobé české společnosti i v době nedemokratického režimu. 

Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. z Katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty univerzity Palackého v Olomouci se věnuje výzkumu vztahu mezi rozvojem a sportem, respektive rolí sportu a pohybových aktivit v rozvojových zemích při řešení rozvojových problémů. Právě s touto problematikou a celým konceptem sportu pro rozvoj seznámí posluchače letní školy.

Mgr. Eva Válková je socioložkou zabývající se problematikou genderu, sportu a rozvoje. Tématem její disertační práce je „Sport pro rozvoj“ v Brazílii: genderová perspektiva. Posluchači letní školy se tak od ní dozví mnohé o jejím výzkumu v této latinskoamerické zemi.

PhDr. Jiří Zákravský, Ph.D. z Katedry politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni se v současné době věnuje primárně sportovní diplomacii a je autorem knihy Baskové v ofsajdu. Sport jako nástroj politiky nestátních národů. Případová studie fotbalu v Baskicku.


Leták - pozvánka na letní školu

Patička