Přejít k obsahu

Zadávání témat bakalářských a diplomových prací

Získat téma bakalářské a diplomové práce lze dvojím způsobem - buď zapsáním na jedno z témat vypsaných vyučujícími, nebo navržením vlastního tématu. Standardní cestou k získání tématu bakalářské práce je zapsání na jedno z témat vypsaných vyučujícími Katedry politologie a mezinárodních vztahů. Seznam témat včetně informace o jejich dostupnosti bývá každoročně zveřejňován níže na této stránce. Možnost navrhnout individuální téma BP/DP je určena vynikajícím studentům s jasně vyhraněným zájmem a dobrou orientací v problematice, které se navržené individuální téma týká. Základní podmínkou úspěšného získání tématu BP/DP (oběma výše uvedenými cestami) je zpracování projektu BP/DP, který bude akceptován Radou oblasti vzdělávání. Termíny související s procesem zadávání témat a vypracovávání projektů jsou každoročně oznámeny ve výzvě k podávání projektů bakalářských a dipomových prací (viz odkaz níže).

Výzva k podávání projektů bakalářských a diplomových prací
(pro studenty, kteří budou mít v ak. roce 2022/23 zapsaný předmět Bakalářský/Diplomový seminář)

Zadávání témat vypsaných vyučujícími je technicky řešeno pomocí aplikace v Portálu. Postup je následující: V Portálu (v sekci Moje studium na stránce Témata VŠKP, odkaz zde) najdete témata vypsaná akademickými pracovníky KAP. Práce vyhledejte podle typu (bakalářské Bc. / diplomové Nav.), katedry (KAP) a ak. roku zadání (2021/2022). Seznam pročtěte a vyberte si téma, které vás zaujalo a zároveň koresponduje s oborem, který studujete (základní pomůckou při úvahách o tom, zda zvolené téma zapadá do vámi studovaného oboru, je obsah profilových předmětů zahrnutých ve vašem studijním plánu). V momentě, kdy máte téma vybráno, si jej musíte elektronicky zarezervovat (postup viz níže). Rezervaci je možné provádět od data stanoveného ve výzvě. Tato rezervace ještě neznamená, že jste téma získali - následně je nutné v nejbližších konaných konzultačních hodinách kontaktovat vyučujícího a nastínit mu svou představu o zpracování tématu (vyučující může také ověřit, zda máte pro řádné zpracování tématu patřičné předpoklady, zejm. jazykové). S návštěvou neotálejte, pokud se nedostavíte na konzultační hodiny bezprostředně následující po elektronické rezervaci tématu, může být rezervace zrušena. Zásadně nechoďte s vyučujícím konzultovat téma bez předchozí elektronické rezervace - bez ní totiž není pro vyučujícího technicky možné vás na téma zapsat. Pokud vyučující na základě konzultace s vedením práce souhlasí, potvrdí vaši registraci na téma v Portálu. Pro definitivní získání tématu pak musíte ve spolupráci s vedoucím zpracovat projekt bakalářské/diplomové práce a odevzdat ho do požadovaného termínu.

Pokud vyučující na základě konzultace vedení práce na vámi zvolené téma odmítne, vracíte se v celém procesu na začátek (musíte si vybrat jiné téma, elektronicky se na něj registrovat a dostavit se na konzultaci s vyučujícím).

Jeden student nemůže mít v jednom okamžiku rezervováno více témat. Na jednom tématu může být v jednom okamžiku registrován pouze jeden student. Dostupnost témat ověřujte vyhledáním tématu v Portálu (platí, že pokud je možné se na téma registrovat, tj. v Portálu se objeví příslušné tlačítko, je téma skutečně volné).

Pokud neodevzdáte do termínu uvedeného ve výzvě k podávání projektů akceptovatelný projekt BP/DP podepsaný vedoucím práce, bude vám v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU v Plzni téma práce přiděleno vedoucím katedry.

Po akceptování projektu BP je třeba vyplnit údaje o práci podle postupu popsaného zde.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na tajemníka katedry Mgr. Pavla Hulce.

 

Postup rezervace tématu

1. Klikněte na tento odkaz a přihlašte se pomocí Orion uživatelského jména a hesla.

2. Klikněte na kartu "Hledání témat" a zadejte příjmení vyučujícího, který vypsal vámi vybrané téma - zobrazí se seznam všech témat vypsaných vyučujícím.

3. Klikněte na téma (název práce), o které máte zájem.

4. Klikněte na "Registrovat se na téma".

2022/2023

Téma Typ Vedoucí  
"Spin doctoring" Ruské federace o invazi na Ukrajinu v roce 2022 Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná

2021/2022

Téma Typ Vedoucí  
Paradiplomacie vybraných evropských regionů Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Malé státy ve světové politice - překonávání stereotypů a vlastního stínu Bakalářská N. Hlaváčková Hana, Mgr. Ph.D. zabraná
Koncepce role a hodnoty zahraniční politiky České republiky v evropském kontextu Bakalářská N. Hlaváčková Hana, Mgr. Ph.D. zabraná
"Spin doctoring" Ruské federace o invazi na Ukrajinu v roce 2022 Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Od Visegrádské skupiny k Iniciativě Trojmoří? Bakalářská Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Environmentální migrace: definice, příčiny, průběh a dopady Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
České předsednictví v Radě Evropské unie. Analýza prosazování priorit Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Česká rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Gruzii a Ukrajině v mezinárodněpolitickém kontextu Bakalářská Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. volná
Česká zahraniční politika a izraelsko-palestinský konflikt Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Působení USA v Afghánistánu Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Aktuální problémy mezinárodních klimatických vyjednávání Bakalářská Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. volná
Havajské ostrovy a USA Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Politická komunikace v době krize: PR ukrajinských vládních sil během války na Ukrajině v roce 2022 Bakalářská Štollová Sandra, PhDr. volná
Postkomunistický sociální stát - kritická reflexe konceptu Bakalářská Hulec Pavel, Mgr. volná
Rozbor příčin rusko-ukrajinské války z realistického pohledu Bakalářská Drulák Petr, Prof. Ing. Ph.D. volná
Demokratický deficit EU z perspektivy občanů Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Politika udržitelného rozvoje EU na urbánní úrovni Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Senátní volby 2022 a sousedský efekt Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Visegrádská skupina a její postoj k debatě o budoucnosti Evropy Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Vakcinační politika EU Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Kampaně před volbami do Kongresu Spojených států amerických v roce 2022 Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Španělské exklávy Ceuta a Melilla Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Pobaltí jako transnacionální region Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Hlavní města federací (příklad Kanady a Austrálie) Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Bilaterální spory jako překážka rozšiřování EU Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Integrace v Severní Evropě Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Nelegální imigrace jako téma parlamentních voleb v roce 2021 Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Předvolební "prezidentská" kampaň v České republice na pozadí invaze Ruské federace na Ukrajinu v roce 2022 Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Relokační mechanismus jako štěpící téma reformy evropské migrační politiky Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Pandemie covid-19 a její dopad na stav demokracie ve V4 Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Senátní volby 2022 a sousedský efekt Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Proměny pohledů českých prezidentů na Německo Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Propaganda v československé kinematografii před rokem 1989 Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Vztah popkultury a propagandy Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Comics jako médium propagandy Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Obsahová analýza vybraných konspiračních webů: Klíčová témata a jejich proměna v čase Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Vztah mezi ideologií a rétorickou/politickou praxí vybrané politické strany Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Proměna regionálního postavení Izraele a jeho angažovanost v blízkovýchodní politice Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Občanská neposlušnost a její limity: analýza projevů poslanců Volného a Bojka Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Severní Makedonie na cestě do EU a Bulharsko Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Vývoj a proměna americko-izraelských vztahů Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Role Evropské unie v blízkovýchodním mírovém procesu Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Evropská unie v zahraniční politice Spojených států amerických od roku 2017 do současnosti Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Proměna regionální politiky Ruské federace na Blízkém východě Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Kritika konceptu totalitarismu Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Protikorupční nástroje ve volebních programech 1990-2021 Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Zpoplatnění veřejného vysokoškolského studia jako předmět české politické debaty Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Lobbing a jeho regulace v ČR Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Respektování základních hodnot Evropské unie jako téma evropské politiky Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Pandemie covid-19 a její dopad na stav demokracie ve V4 Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Reakce Spojených států amerických na ruskou invazi na Ukrajinu Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Kampaně před volbami do Kongresu Spojených států amerických v roce 2022 Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Prosazování národních priorit v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2022 Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Reakce Spojených států amerických na ruskou invazi na Ukrajinu Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Next Generation EU. Obecná idea a její naplnění v České republice Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Respektování základních hodnot Evropské unie jako téma evropské politiky Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Role Evropské unie v blízkovýchodním mírovém procesu Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Luhanská a Doněcká lidová republika jako kvazistáty? Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Česká rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Gruzii a Ukrajině v mezinárodněpolitickém kontextu Bakalářská Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. zabraná
Sport a politika by se neměly míchat? Diskuze o olympiádě v Pekingu v roce 2022 Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Propaganda v československé kinematografii před rokem 1989 Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Vztah ruské politické opozice k Evropské unii v letech 2012-2022: Spojenectví, nepřátelství a politická alternativa Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Tour de France jako nástroj francouzské veřejné diplomacie Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Volební kampaň ve volbách do Poslanecké sněmovny České republiky v roce 2021 Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Vztah NATO - Rusko: Konstrukce obrazů (ne)přátel na příkladu ruské invaze na Ukrajinu Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
NATO a španělské členství v něm pohledem Podemos Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Vztah popkultury a propagandy Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Prosazování národních priorit v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2022 Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Sikkim - politicko-geografický vývoj Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Hlavní města federací (příklad Kanady a Austrálie) Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Havajské ostrovy a USA Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Království Hidžáz - příklad zaniklého státu Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Commonwealth - možnosti rozšíření Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Rwanda jako člen Commonwealthu Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Nizozemská zámořská území Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Španělské exklávy Ceuta a Melilla Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Bilaterální spory jako překážka rozšiřování EU Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. zabraná
Vývoj republikánského hnutí ve Velké Británii ve 20. století Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Politický radikalismus a extrémismus v římsko-katolické církvi v ČR Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
De facto státy ve 21. století Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Skotská diskuze o nezávislosti v době covid-19 Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Jemen jako oběť geopolitické rivality Íránu a Saúdské Arábie Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Pobaltí jako transnacionální region Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Nejdříve Planeta, pak až my? Reflexe Lovelockovy hlubinné ekologie vhledem k prioritám hnutí Fridays for Future Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Spravedlivá válka - reflexe konceptu dle Michaela Walzera vzhledem k situaci na východní Ukrajině Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Digitální aktivismus v České republice Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Vztahy mezi Německem a Ruskem v době vlády Angely Merkel Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Ruská federace a uznání Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky v kontextu ostatních prokremelských de facto států. Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Analýza titulních stran deníků Mladé fronty Dnes a Lidových novin po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Politický radikalismus a extrémismus v římsko-katolické církvi v ČR Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Vědecká diplomacie Velké Británie Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Ruská federace a uznání Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky v kontextu ostatních prokremelských de facto států. Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Skotská diskuze o nezávislosti v době pandemie covid-19 Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Království Hidžáz - příklad zaniklého státu Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Vývoj a proměna americko-izraelských vztahů Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Politika udržitelného rozvoje EU na urbánní úrovni Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Jemen jako oběť geopolitické rivality Íránu a Saúdské Arábie Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Demokratický deficit EU z perspektivy občanů Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Vztah ruské politické opozice k Evropské unii v letech 2012-2022: Spojenectví, nepřátelství a politická alternativa Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Lobbing a jeho regulace v ČR Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Luhanská a Doněcká lidová republika jako kvazistáty? Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Commonwealth - možnosti rozšíření Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Vztahy mezi Německem a Ruskem v době vlády Angely Merkel Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Nizozemská zámořská území Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Vakcinační politika EU Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. zabraná
Pozice Česka při vyjednávání víceletého finančního rámce EU 2021-2027 Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Institucionální síla a slabost Kanceláře prezidenta republiky Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Next Generation EU. Obecná idea a její naplnění v České republice Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Je univerzální základní příjem pro všechny spravedlivý? Kritika van Parijsova konceptu Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Evropská politika sousedství jako substitut členství v EU Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Proměna kohezní politiky EU po roce 2020 z pohledu České republiky Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Analýza postoje české veřejnosti k přijetí eura Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Vývoj a účinnost sankčního mechanismu OSN uvaleného na Írán Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Možnosti a limity fungování hlavních orgánů OSN v období pandemie covid-19 při naplňování pravidla sociálního odstupu Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Postoje členských zemí NATO k využívání soukromých vojenských společností: analýza a komparace Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Měření chudoby v mezinárodním kontextu Bakalářská Hulec Pavel, Mgr. zabraná
Evropský sociální fond v praxi - případová studie projektu financovaného z OP Zaměstnanost (plus) Bakalářská Hulec Pavel, Mgr. volná
Aktuální problémy mezinárodních klimatických vyjednávání Bakalářská Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. zabraná
Analýza vztahu mezi politickými prioritami a projekty transformační spolupráce České republiky v zahraničí Bakalářská Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. volná
České geopolitické myšlení v období mezi dvěma světovými válkami Bakalářská Drulák Petr, Prof. Ing. Ph.D. volná
Je univerzální základní příjem pro všechny spravedlivý? Kritika van Parijsova konceptu Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Koncept hybridních režimů a jeho aplikace na vybraný případ Bakalářská Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Od Visegrádské skupiny k Iniciativě Trojmoří? Bakalářská Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Vybraný typ státnosti dle Berg-Schlossera a Stammena a jeho aplikace na případových studiích Bakalářská Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Demografický vývoj v Číně a jeho bezpečnostní dopady na zemi i region Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Vývoj a účinnost sankčního mechanismu OSN uvaleného na Severní Koreu Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Vědecká diplomacie Velké Británie Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Vztah NATO - Rusko: Konstrukce obrazů (ne)přátel na příkladu ruské invaze na Ukrajinu Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Environmentální migrace: definice, příčiny, průběh a dopady Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Greening Blue Helmets Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Proměny pohledů českých prezidentů na Německo Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Strukturální moc - rozbor pojmu Bakalářská Drulák Petr, Prof. Ing. Ph.D. volná
Rozbor příčin rusko-ukrajinské války z konstruktivistického pohledu Bakalářská Drulák Petr, Prof. Ing. Ph.D. volná
Rozbor příčin rusko-ukrajinské války z realistického pohledu Bakalářská Drulák Petr, Prof. Ing. Ph.D. zabraná
Rozbor reakce České republiky na migrační krize roku 2015 z pohledu teorie mezinárodních vztahů Bakalářská Drulák Petr, Prof. Ing. Ph.D. volná
Rozbor reakce Německa na migrační krize roku 2015 z pohledu teorie mezinárodních vztahů Bakalářská Drulák Petr, Prof. Ing. Ph.D. volná
Rozbor reakce evropských institucí na migrační krize roku 2015 z pohledu teorie mezinárodních vztahů Bakalářská Drulák Petr, Prof. Ing. Ph.D. volná
Comics jako médium propagandy Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Severní Makedonie na cestě do EU a Bulharsko Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Předvolební "prezidentská" kampaň v České republice na pozadí invaze Ruské federace na Ukrajinu v roce 2022 Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Kulturní diplomacie anglosaských zemí Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
De facto státy ve 21. století Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Analýza titulních stran deníků Mladé fronty Dnes a Lidových novin po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Vztah mezi ideologií a rétorickou/politickou praxí vybrané politické strany Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Instrumentální politizace dějin: Případ soudobé české kinematografie Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Evropská unie v zahraniční politice Spojených států amerických od roku 2017 do současnosti Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Politika založená na faktech v kontextu české sociální politiky Bakalářská Hulec Pavel, Mgr. volná
Postkomunistický sociální stát - kritická reflexe konceptu Bakalářská Hulec Pavel, Mgr. zabraná
Proměny vztahů zemí střední a východní Evropy se zeměmi Sahelu Bakalářská Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. volná
Role UNEP v ozbrojených konfliktech Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Kulturní diplomacie anglosaských zemí Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
"Spin doctoring" Ruské federace o invazi na Ukrajinu v roce 2022 Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Česká zahraniční politika a izraelsko-palestinský konflikt Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Nativismus jako politická ideologie po roce 2008 Bakalářská Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Sikkim - politicko-geografický vývoj Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Postkoloniální přístup k mezinárodním vztahům - původ a aplikace Bakalářská Drulák Petr, Prof. Ing. Ph.D. volná
Téma "dvojího úvazku" ve feministické politické teorii Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Genderová vyváženost kandidátních listin v komunálních volbách - případ voleb do zastupitelstev obcí v Plzeňském kraji Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Změna německé zahraniční politiky v reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině v roce 2022 Bakalářská Štollová Sandra, PhDr. volná
Měření chudoby v mezinárodním kontextu Bakalářská Hulec Pavel, Mgr. volná
Kyberstrany v českém prostředí Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Rwanda jako člen Commonwealthu Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
České předsednictví v Radě Evropské unie. Analýza prosazování priorit Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Genderová vyváženost kandidátních listin v komunálních volbách - případ voleb do zastupitelstev obcí v Plzeňském kraji Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Sport a politika by se neměly míchat? Diskuze o olympiádě v Pekingu v roce 2022 Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
NATO a španělské členství v něm pohledem Podemos Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Digitální aktivismus v České republice Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Politická komunikace v době krize: PR ukrajinských vládních sil během války na Ukrajině v roce 2022 Bakalářská Štollová Sandra, PhDr. zabraná
Působení USA v Afghánistánu Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Česká pirátská strana jako kyberstrana? Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Kyberstrany v českém prostředí Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Visegrádská skupina a její postoj k debatě o budoucnosti Evropy Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. zabraná
Volební kampaň ve volbách do Poslanecké sněmovny České republiky v roce 2021 Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Projevy technokratického populismu u hnutí ANO Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Instrumentální politizace dějin: Případ soudobé české kinematografie Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Paradiplomacie vybraných evropských regionů Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Tour de France jako nástroj francouzské veřejné diplomacie Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Proměna regionální politiky Ruské federace na Blízkém východě Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Spor o důl Turów pohledem institucí EU Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Je Greta Thunberg eko-populistka? Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Líný barbar jako mezistupeň mezi svobodným divochem a svobodným občanem - reflexe Rousseauova konceptu Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Svrchovanost a právo na kořist v MV - reflexe Grotiových konceptů vzhledem k situaci na východní Ukrajině Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Téma "dvojího úvazku" ve feministické politické teorii Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. zabraná
Rawlsova teorie spravedlnosti a její odkaz v liberálním politickém myšlení Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Teorie deliberativní demokracie a jejich příspěvek k diskuzi o nedostatcích liberální demokracie Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Bezjaderné zóny jako nástroje zajištění bezpečnosti Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Líný barbar jako mezistupeň mezi svobodným divochem a svobodným občanem - reflexe Rousseauova konceptu Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná

2020/2021

Téma Typ Vedoucí  
Analýza vztahu mezi politickými prioritami a projekty transformační spolupráce České republiky v zahraničí Bakalářská Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. volná
Vitorazsko jako transhraniční region Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Skotsko a brexit Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Univerzální základní příjem: komparace představ Offeho a van Parijse Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Ruská "vakcinační" mezinárodní politika pohledem desinformačních médií Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Občanská neposlušnost a její limity: analýza projevů poslanců Volného a Bojka Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Koněv, Vlasov a "pražský spor o sochy" Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Antisemitismus v současné české a slovenské politice Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Stranické systémy a jejich typy v posledních letech Bakalářská Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. volná
Sportovní diplomacie vybraných evropských států Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Přístup českých politických stran k institutu přímé demokracie Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Feministická diplomacie ve vybraných státech Evropy Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Pojetí a interpretace anarchie v hlavních teoretických proudech MV Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Analýza hnutí SPD optikou teorie pravicového populismu Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Význam jednotlivce jako aktéra MV během koronavirové krize Bakalářská N. Hlaváčková Hana, Mgr. Ph.D. zabraná
Postmateriální dimenze v programatice irských politických stran Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Internet jako nástroj demokratizace? Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Evropská unie a španělské členství v ní pohledem tamních politických stran Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Organizovaný zločin a mezinárodní obchod s drogami: možnosti mezinárodního společenství a regionálních organizací v boji proti daným fenoménům Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Pirátství: možnosti mezinárodního společenství a regionálních organizací v boji proti pirátství Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Malajsijský federalismus Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Republikanismus Tomáše Akvinského: scholastická metoda aplikovaná na Aristotelovu filozofii Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Vakcína Sputnik V jako nástroj ruské zahraniční politiky Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Pandemie COVID v komunikaci Donalda Trumpa Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Analýza šíření fakenews a desinformací ve vztahu k pandemii Covid v českém kontextu optikou teorií propagandy Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Instrumentální politizace dějin: Případ soudobé české kinematografie Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Dopady pandemie COVID-19 na politickoekonomickou pozici Číny Bakalářská Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. zabraná
Rozdělení kompetencí mezi tvůrci české zahraniční politiky Bakalářská Drulák Petr, Prof. Ing. Ph.D. zabraná
Teoretický rozbor krize eurozóny Bakalářská Drulák Petr, Prof. Ing. Ph.D. zabraná
Environmentální zájmové skupiny v České republice a jejich vliv na tvorbu veřejných politik Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Analýza dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Velkou Británií Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Vakcinační politika EU Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Evropská politika sousedství jako substitut členství v EU Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Visegrádská skupina a její příspěvek k debatě o budoucnosti Evropy Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Analýza postoje české veřejnosti k přijetí eura Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Twitter jako nástroj politické kampaně před volbami do PSP v roce 2021. Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Institut impeachmentu prezidenta v politickém systému Spojených států amerických Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Proměny imigrační politiky Spojených států amerických od roku 1993 do současnosti Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Skotská národní strana. Proměna programu a pozice ve stranickém systému v období 1999-2021 Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Reakce Evropské unie na pandemii koronaviru Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Aktivita lídrů politických stran v kyberprostoru během českých parlamentních voleb v roce 2021 Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Příčiny, aktéři, průběh a dopady vnitrostátního konfliktu v etiopské Tigraji Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Teorie deliberativní demokracie a jejich příspěvek k diskuzi o nedostatcích liberální demokracie Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Ruská federace a Sputnik V: Veřejná diplomacie anebo nástroj hybridní války? Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Peripetie informační kampaně MZ ČR k vakcinaci proti onemocnění covid-19 Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
"Horké" fáze kampaně prezidentských voleb v USA v reflexi zpravodajství České televize. Srovnání let 2016 a 2020. Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Existuje morální právo na druhé referendum o nezávislosti ve Skotsku? Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Kritická reflexe zpravodajských podcastů v ČR ve volebním roce 2021. Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Česká ekonomická diplomacie: historie, institucionální zázemí, cíle a problémy Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Geostrategické dopady vývoje jaderných zbraní a nosičů v Iránu a v Severní Koreji na regionální a mezinárodní bezpečnost Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Role a motivace Norska při řešení sporů mezi Tamily a Sinhálci na Srí Lance Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Komparace postojů stálých členů Rady bezpečnosti OSN k humanitární intervenci a principu Odpovědnost za ochranu Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Digitalizace veřejné správy v ČR jako princip "Post-New Public Management"; E-government jako východisko z krize ve volebních programech politických stran pro parlamentní volby v ČR 2021 Bakalářská Štollová Sandra, PhDr. zabraná
Mongolsko jako vnitrozemský stát Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Ukrajinské separatistické oblasti z perspektivy politické geografie Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Dánská autonomní území Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Britské koloniální působení ve Střední Americe Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
"Rouškovné" jako sociální pomoc či zajištění sociální bezpečnosti? Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
"Best in covid, worst in covid": proměny politické komunikace vlády ČR během pandemie covid-19 Bakalářská Štollová Sandra, PhDr. zabraná
Environmentální obrat v zahraničních politikách států Bakalářská N. Hlaváčková Hana, Mgr. Ph.D. volná
Koncepce role a hodnoty zahraniční politiky České republiky v evropském kontextu Bakalářská N. Hlaváčková Hana, Mgr. Ph.D. volná
Genderová vyváženost kandidátních listin v komunálních volbách - případ voleb do zastupitelstev obcí v Plzeňském kraji Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Populismy ve střední Evropě Bakalářská Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. volná
Politické hnutí Trikolora optikou teorie populismu Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Projevy technokratického populismu u hnutí ANO Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Koncept mocenské rovnováhy v dějinách mezinárodních vztahů Bakalářská Drulák Petr, Prof. Ing. Ph.D. volná
Pozice Česka při vyjednávání víceletého finančního rámce EU 2021-2027 Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Teoretický rozbor migrační krize 2015-2016 Bakalářská Drulák Petr, Prof. Ing. Ph.D. zabraná
Kulturní diplomacie mikrostátů Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Integrace v Severní Evropě Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Vox Populi, Vox Dei? Limity Kantova republikanismu v díle K věčnému míru Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
"Politická nekorektnost" ve videohře Kingdom Come: Deliverance? Analýza diskurzivních praktik Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Kritika strukturalismu K. Marxe: analýza "metody" historicko-dialektického materialismu Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Socialismus v ruském politickém myšlení 19. století Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Ruské reakce na prezidentské volby v Bělorusku v roce 2020 Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Institut veřejného ochránce práv v českém politickém systému Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Politické instituty v ČR Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Populismus u moci a krize Bakalářská Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. volná
Relokační mechanismus jako štěpící téma reformy evropské migrační politiky Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Analýza názorových proudů v debatě o české zahraniční politice Bakalářská Drulák Petr, Prof. Ing. Ph.D. volná
Střední Evropa z postkoloniálního pohledu Bakalářská Drulák Petr, Prof. Ing. Ph.D. volná
Rawlsova teorie spravedlnosti a její odkaz v liberálním politickém myšlení Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Profily lídrů českých politických stran na sociálních sítích optikou personalizačních teorií Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Strukturovaná spolupráce EU v obranné politice Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. zabraná
K problematice vlastnictví médií v ČR: analýza titulních stránek deníků MF Dnes a Lidové noviny Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Evropská unie v kampani před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021 Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Zahraniční politika jako nástroj ke konstrukci světového míru - případová studie malých států Bakalářská N. Hlaváčková Hana, Mgr. Ph.D. volná
Etika v zahraniční politice Spojeného království Velké Británie a Severního Irska po Brexitu Bakalářská N. Hlaváčková Hana, Mgr. Ph.D. volná
Teorie rolí jako nástroj zkoumání zahraniční politiky státu Bakalářská N. Hlaváčková Hana, Mgr. Ph.D. volná
Winston Churchill, BLM a obvinění z rasismu Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Vliv zahraničních mocností na americké prezidentské volby v roce 2016 Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. volná
Vývoj transatlantických vztahů po 11. září 2001 Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Volební kampaň ve volbách do krajských zastupitelstev České republiky 2020 Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Vztah mezi ideologií a rétorickou/politickou praxí vybrané politické strany Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Aktuální problémy mezinárodních klimatických vyjednávání Bakalářská Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. volná
Koncept impéria v dějinách mezinárodních vztahů Bakalářská Drulák Petr, Prof. Ing. Ph.D. volná
Dynamika globálního rozložení moci v současném systému mezinárodních vztahů Bakalářská Drulák Petr, Prof. Ing. Ph.D. volná
Analýza dezinformačních mediálních platforem ke konkrétnímu tématu - covid 19. Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Koronavirová krize jako příležitost pro boj s globálním terorismem Bakalářská N. Hlaváčková Hana, Mgr. Ph.D. volná
Malé státy ve světové politice - překonávání stereotypů a vlastního stínu Bakalářská N. Hlaváčková Hana, Mgr. Ph.D. volná
Obama a snaha o "reset" vztahů s Ruskem Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. volná
Vybraný typ státnosti dle Berg-Schlossera a Stammena a jeho aplikace na případových studiích Bakalářská Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Nativismus ve střední Evropě po roce 2008 Bakalářská Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Debata o roli USA ve světové politice po skončení studené války Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Intenzifikace vztahů mezi Ruskem a zeměmi subsaharské Afriky Bakalářská Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. zabraná
Obraz Evropské unie ve skotské a severoirské politice Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Koncept hybridních režimů a jeho aplikace na vybraný případ. Bakalářská Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Nacionalismus v programatice KSČM aneb Zapomenutý internacionalismus českých komunistů Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Extremistické a radikální subjekty v České republice Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Vývoj a proměny politických systémů zemí střední Evropy Bakalářská Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. zabraná
Odbory jako politický aktér? Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Proměny městské neformální ekonomiky v subsaharské Africe Bakalářská Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. zabraná

2019/2020

Téma Typ Vedoucí  
Dopady Brexitu pro českou rozvojovou spolupráci Bakalářská Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. zabraná
Republika Srbská Krajina jako příklad kvazistátu Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Politika Ruska vůči dalšímu rozšiřování EU Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Ruské etnické menšiny v postsovětských státech Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Swing states v amerických volbách v období 1992-2020 Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Koncept hybridních režimů: Aplikace na maďarský politický režim mezi roky 2010-2020 Bakalářská Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Postkonfliktní rekonstrukce v oblastech konfliktů o zdroje Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Slavkovský trojúhelník - perspektivní formát středoevropské spolupráce? Bakalářská Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Vztahy USA a EU po roce 2001 Bakalářská N. Hlaváčková Hana, Mgr. Ph.D. volná
Britsko-americké vztahy po brexitu Bakalářská N. Hlaváčková Hana, Mgr. Ph.D. volná
Projevy technokratického populismu u hnutí ANO Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Judicializace politického rozhodování na příkladu nálezů Ústavního soudu souvisejících se členstvím ČR v Evropské unii Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Čínská rozvojová pomoc Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Velšská sportovní paradiplomacie Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Pohled Ruska na západní státy na pozadí ruského dopingového skandálu z roku 2016. Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Britsko-americké vztahy po brexitu Bakalářská Tvrdá Alena, Mgr. volná
Propaganda a popkultura v současném Rusku Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Rozdělení portfolií v Evropské komisi jako odraz priorit předsedů Evropské komise Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Vývoj a proměna americko-brazilských vztahů Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Jazzem proti komunismu? USA, jazzová diplomacie a studená válka Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Proměna regionálního postavení Egypta a jeho angažovanost v blízkovýchodní politice Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Donald Trump a americké prezidentské volby - srovnání kampaní z let 2016 a 2020 na základě analýzy negativní kampaně se zvláštním zřetelem na Twitter. Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Sportovní diplomacie Velké Británie po letních olympijských hrách v Londýně v roce 2012 Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Vztahy USA a EU po roce 2001 Bakalářská Tvrdá Alena, Mgr. volná
Analýza dopadů brexitu na území Gibraltaru Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Postkonfliktní rekonstrukce v oblastech konfliktů o zdroje Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Srovnání neúspěšných prezidentů USA usilujících o znovuzvolení Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. volná
Malajsijský federalismus Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Vitorazsko jako transhraniční region Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Negativní kampaň v České republice a na Slovensku Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Tuva z perspektivy politické geografie Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Kyberoptimismus v programatice vybraných politických stran Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Kritika monarchismu Erasma Rotterdamského Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Proměna regionální politiky Ruské federace na Blízkém východě Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Role USA v oblasti MENA Bakalářská Tvrdá Alena, Mgr. volná
Extremistické a radikální subjekty v České republice Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
"Od Koněva ruce pryč!" Sochy, moderní dějiny a česká politika Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
NATO a slabé a rozpadlé státy Bakalářská Tvrdá Alena, Mgr. volná
Gender a politika identity Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Strukturovaná spolupráce EU v obranné politice Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Profily lídrů českých politických stran na sociálních sítích optikou personalizačních teorií Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Antisemitismus v současné české a slovenské politice Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Intenzifikace vztahů mezi Ruskem a zeměmi subsaharské Afriky Bakalářská Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. volná
Debata o roli USA ve světové politice po skončení studené války Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. volná
Mongolsko jako vnitrozemský stát Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Parlamentní, nebo poloprezidentský režim v ČR? Bakalářská Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. volná
Politické hnutí Trikolora optikou teorie populismu Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Trikolóra a SPD - srovnání programových východisek Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Zvláštní zmocněnci a pověřenci na půdě Sekretariátu OSN Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Volby do EP 2019 - analýza populistické rétoriky Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Role think tanků v mezinárodní politice Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Dopady Brexitu pro českou rozvojovou spolupráci Bakalářská Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. volná
Odbory jako politický aktér? Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Úřednické vlády v ČR ve vzájemném srovnání Bakalářská Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. volná
Komparace podnikatelských stran v soudobé české a slovenské politice Bakalářská Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. volná
Kritika Grotiova konceptu "rezignace" na osobní svobodu Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
MHD zdarma? Komparace volebních programů stran a hnutí v komunálních volbách 2018 (Plzeň) Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Postoj stálých členů Rady bezpečnosti OSN k uznávání nových států Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Přímá demokracie v pojetí SPD Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Genderová vyváženost kandidátních listin v komunálních volbách - případ voleb do zastupitelstev obcí v Plzeňském kraji Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Migrace jako bezpečnostní problém - nastolování agendy představitelů ministerstva vnitra Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Privátní sektor (firmy) jako partner OSN Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Koncept hybridních režimů a jeho aplikace na vybraný případ Bakalářská Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Obraz Evropské unie ve skotské a severoirské politice Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Svoboda pro androidy? Analýza videohry Detroit: become human Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Nacionalismus v programatice KSČM aneb Zapomenutý internacionalismus českých komunistů Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Analýza vztahu mezi politickými prioritami a projekty transformační spolupráce České republiky v zahraničí Bakalářská Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. volná
Limity etického principu pohostinnosti I. Kanta Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Tolerance a respekt jako základní principy liberální politické teorie Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Vývoj amerického nacionalismu a jeho dopad na zahraniční politiku USA Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
"Měkká" diplomacie Číny vůči České republice Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Pozice Česka při vyjednávání víceletého finančního rámce EU 2021-2027 Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Stranický populismus v teorii a středoevropské praxi Bakalářská Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. volná
Instrumentální politizace dějin: Případ soudobé české kinematografie Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Visegrádská skupina a její příspěvek k debatě o budoucnosti Evropy Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Swing states v amerických volbách v období 1992-2020 Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Volební kampaň ve volbách do krajských zastupitelstev České republiky 2020 Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Ruské etnické menšiny v postsovětských státech Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Globální politická ekonomie epidemie koronaviru: případová studie Bakalářská Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. volná
Role médií v regionální politice Blízkého východu Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Slavkovský trojúhelník - perspektivní formát středoevropské spolupráce? Bakalářská Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Projevy technokratického populismu u hnutí ANO Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Analýza postoje české veřejnosti k přijetí eura Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Role Ruské federace v syrské občanské válce Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Boris Johnson a jeho role v procesu vystoupení Velké Británie z EU Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Rusko-turecké vztahy po roce 2015 Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Oligarchizace české mediální krajiny a vliv na mediální obsahy Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Role regionálních organizací v řešení konfliktů a udržení míru a bezpečnosti - případová studie Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Dopady katarské diplomatické krize na regionální politiku Blízkého východu Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Brexit jako příležitost ke sjednocenému Irsku? Irské politické strany a jejich postoje Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Čeští kandidáti na europoslance v období 2004 - 2019 Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Analýza migrační dohody mezi EU a Tureckem Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Rostoucí angažovanost Turecka na Blízkém východě Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Gibraltar a jeho vliv na britsko-španělské vztahy Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Úspěchy a selhání zahraniční politiky USA za vlády prezidenta Donalda Trumpa Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Využívání sociálních sítí ve volební kampani v parlamentních volbách na Slovensku v roce 2020 Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Vztahy USA a KLDR pohledem twitterového účtu Donalda Trumpa Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Aktivity lídrů irských politických stran na sociálních sítích ve volební kampani při parlamentních volbách v roce 2020 Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Volební kampaň strany Směr-SD na sociálních sítích ve slovenských parlamentních volbách v roce 2020 Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Volební kampaň Donalda Trumpa před prezidentskými volbami v roce 2020 Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Vyjednávání dohody o vztazích mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Prvky liberalismu u T. Hobbese Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Irská pojistka v kontextu brexitu Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Politické myšlení Alexandra Solženicyna Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Nevládní neziskové organizace a současná česká politika Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Nové státy v mezinárodním systému: komparace vzniku Jižního Súdánu, Východního Timoru a Černé Hory Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Politická propaganda komunistického režimu v období před rokem 1989 Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Státy Commonwealthu v Karibiku a Latinské Americe Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Demokratičtí kandidáti na amerického prezidenta v roce 2020 a jejich aktivity v kyberprostoru Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Americká zahraniční politika vůči Severní Koreji po skončení studené války Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. volná
Vztah mezi ideologií a rétorickou/politickou praxí vybrané politické strany Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Téma režimu na britsko-irské hranici v kontextu jednání o vystoupení Spojeného království z Evropské unie Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Subkultura vzpoury: Analýza proti-kapitalistických hnutí v českém prostředí Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Politické hnutí Trikolora optikou teorie populismu Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Projevy technokratického populismu u hnutí ANO Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Extremistické a radikální subjekty v České republice Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Instrumentální politizace dějin: Případ soudobé české kinematografie Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Volební kampaň ve volbách do krajských zastupitelstev České republiky 2020 Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Vztah mezi ideologií a rétorickou/politickou praxí vybrané politické strany Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Demokratičtí kandidáti na amerického prezidenta v roce 2020 a jejich aktivity v kyberprostoru Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Brexit jako příležitost ke sjednocenému Irsku? Irské politické strany a jejich postoje Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Subkultura vzpoury: Analýza proti-kapitalistických hnutí v českém prostředí Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Volební kampaň strany Směr-SD na sociálních sítích ve slovenských parlamentních volbách v roce 2020 Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Judicializace politického rozhodování na příkladu nálezů Ústavního soudu souvisejících se členstvím ČR v Evropské unii Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Vývoj amerického nacionalismu a jeho dopad na zahraniční politiku USA Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Negativní kampaň v České republice a na Slovensku Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Skotská národní strana a argumentace ve prospěch druhého referenda o nezávislosti (2014-2020) Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Rostoucí angažovanost Turecka na Blízkém východě Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Pohled Ruska na západní státy na pozadí ruského dopingového skandálu z roku 2016 Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Profily lídrů českých politických stran na sociálních sítích optikou personalizačních teorií Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Vývoj amerického nacionalismu a jeho dopad na zahraniční politiku USA Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Role USA v oblasti MENA Bakalářská N. Hlaváčková Hana, Mgr. Ph.D. volná
Swing states v amerických volbách v období 1992-2020 Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
NATO a slabé a rozpadlé státy Bakalářská N. Hlaváčková Hana, Mgr. Ph.D. volná
Vztahy USA a EU po roce 2001 Bakalářská N. Hlaváčková Hana, Mgr. Ph.D. zabraná
Britsko-americké vztahy po brexitu Bakalářská N. Hlaváčková Hana, Mgr. Ph.D. zabraná
Role think tanků v mezinárodní politice Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Postoj stálých členů Rady bezpečnosti OSN k uznávání nových států Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Čínská rozvojová pomoc Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Privátní sektor (firmy) jako partner OSN Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Politické myšlení Alexandra Solženicyna Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Rusko-turecké vztahy po roce 2015 Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Propaganda a popkultura v současném Rusku Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Nevládní neziskové organizace a současná česká politika Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Volby do EP 2019 - analýza populistické rétoriky Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
"Od Koněva ruce pryč!" Sochy, moderní dějiny a česká politika Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Boris Johnson a jeho role v procesu vystoupení Velké Británie z EU Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. zabraná
Pozice Česka při vyjednávání víceletého finančního rámce EU 2021-2027 Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Politika Ruska vůči dalšímu rozšiřování EU Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. zabraná
Migrace jako bezpečnostní problém - nastolování agendy představitelů ministerstva vnitra Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
MHD zdarma? Komparace volebních programů stran a hnutí v komunálních volbách 2018 (Plzeň) Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Kritika monarchismu Erasma Rotterdamského Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Prvky liberalismu u T. Hobbese Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Úřednické vlády v ČR ve vzájemném srovnání Bakalářská Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. volná
Komparace podnikatelských stran v soudobé české a slovenské politice Bakalářská Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. volná
Politická propaganda komunistického režimu v období před rokem 1989 Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Vyjednávání dohody o vztazích mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Analýza vztahu mezi politickými prioritami a projekty transformační spolupráce České republiky v zahraničí Bakalářská Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. volná
Dopady Brexitu pro českou rozvojovou spolupráci Bakalářská Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. volná
Americká zahraniční politika vůči Severní Koreji po skončení studené války Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Debata o roli USA ve světové politice po skončení studené války Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. volná
Koncept hybridních režimů a jeho aplikace na vybraný případ Bakalářská Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Zvláštní zmocněnci a pověřenci na půdě Sekretariátu OSN Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Odbory jako politický aktér? Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Postkonfliktní rekonstrukce v oblastech konfliktů o zdroje Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Nové státy v mezinárodním systému: komparace vzniku Jižního Súdánu, Východního Timoru a Černé Hory Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Vitorazsko jako transhraniční region Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Kyberoptimismus v programatice vybraných politických stran Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Jazzem proti komunismu? USA, jazzová diplomacie a studená válka Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Antisemitismus v současné české a slovenské politice Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Nacionalismus v programatice KSČM aneb Zapomenutý internacionalismus českých komunistů Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Stranický populismus v teorii a středoevropské praxi Bakalářská Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. volná
Parlamentní, nebo poloprezidentský režim v ČR? Bakalářská Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. volná
Role regionálních organizací v řešení konfliktů a udržení míru a bezpečnosti - případová studie vybrané organizace Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Proměna regionální politiky Ruské federace na Blízkém východě Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Úspěchy a selhání zahraniční politiky USA za vlády prezidenta Donalda Trumpa Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Role Ruské federace v syrské občanské válce Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Vývoj a proměna americko-brazilských vztahů Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Volební kampaň Donalda Trumpa před prezidentskými volbami v roce 2020 Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Obraz Evropské unie ve skotské a severoirské politice Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Rozdělení portfolií v Evropské komisi jako odraz priorit předsedů Evropské komise Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Intenzifikace vztahů mezi Ruskem a zeměmi subsaharské Afriky Bakalářská Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. volná
Globální politická ekonomie epidemie koronaviru: případová studie Bakalářská Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD. volná
Slavkovský trojúhelník - perspektivní formát středoevropské spolupráce? Bakalářská Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Gender a politika identity Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Tolerance a respekt jako základní principy liberální politické teorie Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Analýza migrační dohody mezi EU a Tureckem Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. zabraná
Strukturovaná spolupráce EU v obranné politice Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Analýza postoje české veřejnosti k přijetí eura Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. zabraná
Oligarchizace české mediální krajiny a vliv na mediální obsahy Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
"Měkká" diplomacie Číny vůči České republice Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Trikolóra a SPD - srovnání programových východisek Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Donald Trump a americké prezidentské volby - srovnání kampaní (2016 a 2020) Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Secesionismus v USA a ruská dezinformační kampaň Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Milion chvilek pro demokracii v optice dezinformačních kampaní Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Visegrádská skupina a její příspěvek k debatě o budoucnosti Evropy Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. volná
Genderová vyváženost kandidátních listin v komunálních volbách - případ voleb do zastupitelstev obcí v Plzeňském kraji Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Srovnání neúspěšných prezidentů USA usilujících o znovuzvolení Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. volná
Irská pojistka v kontextu brexitu Bakalářská Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D. zabraná
Přímá demokracie v pojetí SPD Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Limity etického principu pohostinnosti I. Kanta Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Mongolsko jako vnitrozemský stát Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Státy Commonwealthu v Karibiku a Latinské Americe Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Malajsijský federalismus Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Ruské etnické menšiny v postsovětských státech Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Tuva z perspektivy politické geografie Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Gibraltar a jeho vliv na britsko-španělské vztahy Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Severokyperská turecká republika jako příklad kvazistátu Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Velšská sportovní paradiplomacie Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Využívání sociálních sítí ve volební kampani v parlamentních volbách na Slovensku v roce 2020 Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Aktivity lídrů irských politických stran na sociálních sítích ve volební kampani při parlamentních volbách v roce 2020 Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Svoboda pro androidy? Analýza videohry Detroit: become human Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Kritika Grotiova konceptu "rezignace" na osobní svobodu Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Role médií v regionální politice Blízkého východu Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. volná
Proměna regionálního postavení Egypta a jeho angažovanost v blízkovýchodní politice Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Dopady katarské diplomatické krize na regionální politiku Blízkého východu Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Analýza dopadů brexitu na území Gibraltaru Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Čínská rozvojová pomoc Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Čeští kandidáti na europoslance v období 2004 - 2019 Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Vztahy USA a KLDR pohledem twitterového účtu Donalda Trumpa Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Sportovní diplomacie Velké Británie po letních olympijských hrách v Londýně v roce 2012 Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Téma režimu na britsko-irské hranici v kontextu jednání o vystoupení Spojeného království z Evropské unie Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Institut zvláštních zmocněnců a pověřenců v systému OSN: historie, využití, funkce, kritika Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Tuva z perspektivy politické geografie Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Postoj stálých členů Rady bezpečnosti OSN k uznávání nových států Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná

2018/2019

Téma Typ Vedoucí  
Parlamentní a poloprezidentské režimy ve středovýchodní Evropě Bakalářská Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. volná
Slavkovský trojúhelník: perspektivní formát středoevropské spolupráce? Bakalářská Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Budování národní identity: analýza poštovních známek v České republice (1993-2019) Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
"Practice turn" v oboru mezinárodní vztahy: okolnosti vzniku a cíle a metody autorů daného proudu Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Hybridní režimy ve středovýchodní Evropě Bakalářská Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. volná
Falešné zprávy, sociální sítě a předvolební kampaň v USA (2016) Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Populismus ve středovýchodní Evropě Bakalářská Kubát Michal, Prof. PhDr. Ph.D. volná
Turkmenistán v mezinárodních vztazích Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Vliv změny názvu Makedonie na pozici země v mezinárodním systému Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Anarchokapitalismus M. N. Rothbarda Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Přímá demokracie v pojetí SPD Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Proměna prezentace extremistických symbolů v ČR Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Rozšiřování území Spojených států amerických nákupy v 19. století Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Britské zájmy a vliv na Arabském poloostrově v letech 1945-1990 Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Participace v misích na udržení míru OSN jako nástroj zahraniční politiky státu Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Kyberoptimismus v programatice vybraných politických stran Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Rusko-běloruské projekty integrace Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Úvahy o texaské nezávislosti a jejich zdůvodnění Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Sportovní diplomacie jako úspěšný prostředek k oteplování vztahů mezi znesvářenými státy? Příklad vybraných aktivit USA Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Skotská národní strana mezi separatismem a secesionismem Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Dimenze zahraniční politiky v programech irských politických stran Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Česká republika od občanského principu k revitalizaci národní identity. Komparace politik "Hradu" v projevech prezidentů (1993-2019) Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Nekončící peripetie ohledně názvu samostatného českého státu (1990-2019) Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Příčiny vzniku baskického nacionalismu Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Návrhy na reformu Senátu ve Španělsku Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. volná
Koncept světoobčanství Marca Aurelia Antonia Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Proměny konzervativní filozofie M. Oakeshotta Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Otázka genderových kvót: analýza z pohledu feminismu Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. zabraná
Demokracie, veřejnost a lid Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Role Severoatlantické aliance v řešení konfliktů a krizí mimo euroatlantický prostor Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Proměna vztahu mezi Ruskou federací a Severoatlantickou aliancí Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Spojené státy americké a vznik Společnosti národů Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Donald Trump a Twitter jako nástroj politické kampaně Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Brexit a vnitropolitická debata o druhém referendu Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Role USA jako garanta bezpečnosti v mezinárodním systému po skončení studené války Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Vývoj vztahů Spojených států amerických s evropskými spojenci v NATO za administrativy Donalda Trumpa Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Radniční koalice v obcích s rozšířenou působností v Plzeňském kraji. Složení, typy a stabilita koalic Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Výbor regionů jako orgán hájící zájmy územní samosprávy v politickém systému Evropské unie Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Nová hedvábná stezka: čínské aktivity v oblasti indického oceánu Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Analýza dopadů brexitu na území Gibraltaru Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. volná
Džibutsko: nový škrtící bod v Africe? Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Koncept hybridních režimů a jeho aplikace na vybraný případ Bakalářská Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Zámořská území Spojených států amerických Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Politicko-geografické důsledky smlouvy ze Sevres Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Evropský populismus: komparace vybraných politických stran a jejich kampaní před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019 Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Politika Španělska v regionu Středomoří od počátku 90. let 20. století Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Volby do Evropského parlamentu v České republice. Analýza výsledků Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Írán 40 let od islámské revoluce. Proměna regionálního postavení Íránské islámské republiky na Blízkém východě Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Analýza okolností pádu vlády Petra Nečase. Korupce, nebo kriminalizace politiky? Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Celebritizace politiky: příklad Donalda Trumpa Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Rozvojové aktivity Japonska v Jihovýchodní Asii od roku 2000 Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Ruské prezidentské volby 2018 Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Vývoj a proměny "ostrovní doktríny" v postsovětském Rusku Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Instrumentální politizace dějin: Případ soudobé české kinematografie Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Volební kampaň ve volbách do Evropského parlamentu 2019 Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Populismus ve Velké Británii: Případová studie tzv. Brexitu Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Vztah mezi sociálně demokratickou ideologií a rétorickou/politickou praxí ČSSD Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Politická propaganda v českém kontextu: Analýza Parlamentních listů, Sputnik news a Aeronet Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
SPD jako pravicově populistický subjekt Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Projevy populismu u hnutí ANO Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Sport, nebo lidská práva? Politická a veřejná diskuze o financování neziskových organizací v České republice Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Čeští prezidenti a jejich vztah k Rusku Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Nacionalismus v programatice KSČM aneb Zapomenutý internacionalismus českých komunistů Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Vzestup Velké Británie od poloviny 17. století do Napoleonských válek Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Válečná strategie Spojených států amerických a Velké Británie za 2. světové války Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Politická a společenská diskuze o západních sankcích v současném Rusku Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Soutěživé a nesoutěživé stranické systémy. Analýza stranických systémů v obcích Plzeňského kraje Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Evropská unie v zahraniční politice Spojených států amerických Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Role britské Sněmovny poslanců v procesu vystoupení Spojeného království z Evropské unie Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Čeští europoslanci v hlasovacích koalicích v Evropském parlamentu Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Vstup Velké Británie do první světové války Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Odpovědnost za ochranu: analýza principu a jeho (ne)aplikace v mezinárodní politice Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Environmentální budování míru jako koncept a politická strategie Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná

2017/2018

Téma Typ Vedoucí  
Brazilsko-africké vztahy po nástupu Lula da Silvy Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
. Bakalářská Abrhám Josef, Doc. Ing. Ph.D. zabraná
Syrská občanská válka - bojiště mocenského soupeření regionálních i mimoregionálních aktérů Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Analýza občanské války - případová studie jemenského konfliktu Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Vývoj rusko-čínských vztahů: spojenci, nebo rivalové? Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Politika USA jako externí mocnosti v jihovýchodní a východní Asii Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Bezpečnostní a strategická spolupráce USA s arabskými státy v Perském zálivu Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Proměna přístupu USA k Organizaci spojených národů Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Federalizace Československa Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Postavení Kyrgyzstánu v regionu postsovětská Střední Asie Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Hongkong a Macao - komparace zvláštních politicko-geografických jednotek Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
San Marino a Itálie - případová studie perforace státního území Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Politicko-geografické důsledky šestidenní války Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Střední Evropa jako transnacionální region - komparace alternativ vymezení regionu Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Arménie jako geograficky znevýhodněný stát Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Analýza vztahů mezi USA a rostoucími mocnostmi - případová studie vybraného státu Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Vztah mezi ideologií a volbami: Analýza politických a volebních programů vybrané politické strany Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Populismus v českém kontextu: Analýza rétorických strategií vybraného aktéra Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Analýza kampaně v prezidentských volbách 2018 v ČR: Klíčová témata Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
SPD jako radikální strana? Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Liberální feminismus Simone de Beauvoir a Betty Friedan - komparativní analýza a kritická reflexe Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. zabraná
Strana přímé demokracie Tomia Okamury v evropském prostoru Bakalářská Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Strategie aktérů ve vyjednávání o vystoupení Spojeného království z Evropské unie Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Uplatňování sankcí organizace Commonwealth vůči členským státům Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Postavení prezidenta v politickém systému JAR Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Rozvojová politika Velké Británie vůči bývalým africkým koloniím Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Putinovo Rusko - demokracie, hybridní režim nebo autoritarismus? Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Islám v současném Rusku Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Politická propaganda v českém kontextu: Analýza vybraných médií Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Nevládní organizace jako partneři kanadské zahraniční politiky Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Téma režimu na britsko-irské hranici v kontextu jednání o vystoupení Spojeného království z Evropské unie Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Instituce monarchie v soudobých evropských politických systémech Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Přesuny volební podpory mezi volbami do Poslanecké sněmovny PČR v letech 2013 a 2017 Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Stát v politické teorii: Konceptualizace a operacionalizace fenoménu Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Redefinice státu blahobytu od 80. let 20. století Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. zabraná
Radniční listy jako PR nástroj města či obce Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Antikomunismus v encyklice Rerum Novarum Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Islám a migrace jako témata českých senátních voleb v roce 2018 Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
"Migrační krize" jako téma předvolební kampaně do Poslanecké sněmovny 2016 Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Politická kampaň v éře postpravdivé politiky - obecná analýza či komparace Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Populistické strany radikální pravice v době "migrační krize" a ruská stopa Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Spor o svobodnou vůli mezi Erasmem Rotterdamským a Martinem Lutherem Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Neutralita jako užitečná bezpečnostní strategie v současném světě? Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Sadako Ogata a její vliv na nastolení politiky lidské bezpečnosti na půdě OSN Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Propaganda a politizace dějin - analýza seriálu Gottwald Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Obrazy SSSR v současné ruské kinematografii Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Čeští europoslanci v hlasovacích koalicích v Evropském parlamentu Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Čeští eurokomisaři. Komparace portfolií, role a pozice v rámci Evropské komise Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Vlády bez důvěry a vlády v demisi ve střední Evropě Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Boj s pirátstvím v oblasti Afrického rohu - role EU a NATO Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Role Austrálie v mezinárodním peacekeepingu Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Politika EU vůči kvazinezávislým územím Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Teorie společenské smlouvy z perspektivy feminismu Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. zabraná
Francouzská kulturní diplomacie v praxi: Alliance française a její činnost v České republice Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Rozvojová pomoc Nového Zélandu Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Baskická nacionalistická strana mezi secesionismem a separatismem Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Odkaz Mnichovské konference (1938) na současnou zahraniční politiku USA Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
11. září 2001 v kontextu konspiračních teorií americké zahraniční politiky Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Zahraniční politika USA vůči k Latinské Americe Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Kulturní diplomacie v zahraniční politice substátních regionů Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Zahraničně politické programy britských politických stran v době referenda o odchodu UK z EU Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Angažovanost USA vůči Číně od konce studené války Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Boj s terorismem - vojenská angažovanost USA v Afghánistánu Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Participace USA v občanské válce v Sýrii a Libyi Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Portugalští monarchisté a jejich působení po karafiátové revoluci Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná

2016/2017

Téma Typ Vedoucí  
Zahraniční politika USA vůči Blízkému východu za administrativy prezidenta Donalda Trumpa Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Neoimperialismus a postimperialismus v současném ruském (geo)politickém myšlení Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Nacionalismus v programatice KSČM aneb Zapomenutý internacionalismus českých komunistů? Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Analýza okolností pádu vlády Petra Nečase - korupce nebo kriminalizace politiky? Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Ostrov Sachalin v kontextu vývoje rusko-japonských vztahů Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Silovici v ruském politickém systému Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Socioekonomická témata v programech a volebních kampaních českých politických stran před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017 Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Státnost a vnější suverenita - mezinárodní uznání Kosova Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Politicko-geografické důsledky španělsko-americké války (1898) Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Politicko-geografické důsledky rozpadu státu - případ Somálska Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Federalizace Československa Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Střední Evropa jako transnacionální region - komparace alternativ vymezení regionu Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Euroasijský ekonomický svaz - důvody vzniku, cíle, aktivity a perspektivy integrace Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
ZEVO Chotíkov - analýza aktérů prostřednictvím regionálního tisku Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Anarchokapitalismus v pojetí Paralelní Polis Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Idea republikanismu v Aristotelově Politice Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Vladař v renesanci. Analýza díla On Monarchy (Dante Alighieri) Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Kritika demokracie v pozdním kapitalismu - Frankfurtská škola Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. zabraná
Ideje svobody v politické teorii: komparace konceptů Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. zabraná
Etablování výzkumu politické komunikace Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. zabraná
Role OSN v oblasti environmentální politiky a udržitelného rozvoje Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Geopolitika Íránské islámské republiky: analýza regionální politiky lokální mocnosti Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Role regionálních organizací v podpoře regionálního obchodu a ekonomického růstu Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Předsednictví v Radě Evropské unie v letech 2016 a 2017. Komparace priorit, přístupů a strategií mediace Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Evropeizace politických systémů České republiky a Slovenské republiky Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Proces vyjednávání o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie v roce 2017 Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Proměna pozice Francouzské republiky v mezinárodním systému od konce druhé světové války do současnosti. Analýza zahraničně-politických koncepcí francouzských vlád a prezidentů Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Dezinformace jako policy. Analýza agendy Centra proti terorismu a hybridním hrozbám Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Propaganda a politizace dějin - analýza seriálu 30 případů majora Zemana Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Teritoriální vládnutí nestátních aktérů Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Analýza mezinárodního boje proti tzv. Islámskému státu Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Strategie EU pro Podunají jako nástroj regionalizace středovýchodní Evropy Bakalářská Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Zájmové skupiny z perspektivy amerického pluralismu Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Liberální feminismus Simone de Beauvoir a Betty Friedan - komparativní analýza a kritická reflexe Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Redefinice státu blahobytu od 90. let 20. století Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Rámování imigrační krize Ministerstvem vnitra České republiky Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Vývoj americké zahraniční politiky vůči Vietnamu od normalizace vztahů Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Rozšiřování NATO. Případová studie vybraných kandidátských zemí Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. volná
Aplikace teorie podkovy: Případová studie SPR-RSČ a KSČM Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Analýza volebních kampaní a volebních témat v krajských volbách 2016 v Plzeňském kraji Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Analýza změn ústavy Irské republiky Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Role NGOs při postkonfliktní rekonstrukci. Případ Bosny a Hercegoviny a organizací válečných veteránů Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Rumunští a bulharští dělníci v Plzni jako politický problém Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Politické strany ve Španělsku a španělské členství v NATO Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Chile v období Pinochetovy vlády jako typ nedemokratického režimu Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Japonská rozvojová spolupráce vůči Asii v letech 1990 až 2017 Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Rozvojová spolupráce České republiky vůči zemím subsaharské Afriky v letech 1995-2017 Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Britská kulturní diplomacie v praxi: Britská rada a její činnost v České republice Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Frankistické Španělsko jako typ nedemokratického režimu Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Komparace postojů irských politických stran v otázce zrušení Senátu Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Příčiny arménsko-ázerbájdžánské války v roce 1994 Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Veřejná diplomacie Taiwanu jako nástroj mezinárodního uznání Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Role NGOs při postkonfliktní rekonstrukci. Případ Bosny a Hercegoviny a organizací muslimských žen Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Nedostatek vody jako příčina konfliktu či spolupráce? State of the art reveiw Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Otázka Falkland v britsko-argentinských vztazích od počátku 80. let do současnosti Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Komparace rozvojové pomoci USA za G. W. Bushe a B. Obamy Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. volná
Obsahová analýza vybraných konspiračních webů: Nosná témata Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Zapojení afrických států do peacekeepingových misí Africké unie Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Zahraniční politika Austrálie vůči jihovýchodní Asii 1990 až 2017 Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Brexit a skotská otázka Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Obsahová analýza tweetů mluvčího prezidenta České republiky Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Obsahová analýza titulků na titulní stránce deníků Mladá fronta Dnes a Lidové noviny ve srovnání s deníky Hospodářské noviny a Právo Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Politická kampaň, sociální média a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Západ, volby a diskuze o ruském vlivu jako bezpečnostní hrozbě Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Příčiny vzniku izraelsko-palestinského konfliktu po druhé světové válce. Analýza příčin Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Pivot do Asie. Důsledky zahraniční politiky B. Obamy v asijsko-pacifické oblasti Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Sportovní diplomacie USA v období vlády Baracka Obamy Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Vývoj obranné politiky ČR a SR, komparativní případová studie (1993-2017) Bakalářská Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. volná
Vývoj politiky boje proti terorismu v ČR a SR, komparativní případová studie (1993-2017) Bakalářská Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. volná
Modernizace Ozbrojených síl SR a Armády ČR, komparativní případová studie (1993-2017) Bakalářská Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. volná
Protipovstalecký boj: historický vývoj doktríny a současné podoby Bakalářská Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. zabraná
Nasazení bezpilotních leteckých prostředků v současných ozbrojených konfliktech Bakalářská Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. zabraná
Bezdomovectví v komunální politice (komparativní případová studie Plzně a vybraného dalšího krajského města v období 2000-2017 ) Bakalářská Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. volná
KSČM jako ne/výhodný partner? Analýza koaličního potenciálu současné KSČM Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Politická strana Realisté a její volební strategie pro volby do PSP ČR v roce 2017 Bakalářská Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Radniční koalice v českých statutárních městech Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. volná

2015/2016

Téma Typ Vedoucí  
Pobaltí jako transnacionální region Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Britská korunní závislá území (dependence) z perspektivy politické geografie Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
KSČM a reflexe Února 1948 v letech 1989-2016 Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Realismus H. Kissingera - teorie a vliv na praxi americké zahraniční politiky Bakalářská Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D. zabraná
Politické strategie USA během rozpadu SSSR v letech 1985-1993 Bakalářská Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D. zabraná
Americké zájmy na Kavkazu a Rusko Bakalářská Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D. zabraná
Ruská Amerika - od ruských expedic do severní Ameriky až k prodeji Aljašky Bakalářská Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D. zabraná
Analýza asymetrického konfliktu - Sovětská invaze do Afghánistánu Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Egyptská a tuniská politická tranzice - komparace Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Komparace západního a islámského feminismu Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Nastolování témat v kampaních Hillary Clinton a Donalda Trumpa před prezidentskými volbami v roce 2016 Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Postihování korupce v komunistickém Československu Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Politická a společenská úloha tělovýchovných organizací za první republiky Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Fenomén vnitrozemských států - příklad Bolívie Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Rozvojová politika EU po roce 1994 Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Francouzská rozvojová politika vůči subsaharské Africe Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Česká rozvojová spolupráce vůči zemím Balkánu v letech 2010-2016 Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Čínská politika v Jihočínském moři Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Aktivity České republiky v Radě OSN pro lidská práva Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Integrační procesy ve střední Americe a Karibiku: analýza činnosti a perspektivy spolupráce Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Rozvojová pomoc jako nástroj uznání státu: příklad Tchajwanu Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Obsahová analýza programatiky a mediálních reprezentací politické strany Hnutí Svoboda a přímá demokracie pohledem teorií politického extremismu a radikalismu Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Kritická reflexe volebního systému na komunální úrovni. Případová studie komunálních voleb v roce 2014 Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Azylová a imigrační politika Evropské unie Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Stálý předseda Evropské rady - mluvčí nebo lídr Evropské unie? Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Přímá demokracie v politickém systému Francouzské republiky Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Prezidentské volby ve Spojených státech amerických v roce 2016 - analýza kampaně kandidáta Republikánské strany Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Stranické systémy v rámci krajské samosprávy v České republice - vývoj formátů a mechanismů Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Postsovětská střední Asie jako transnacionální region bez přístupu k moři Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Zahraniční politika evropských mikrostátů - komparace vybraných příkladů Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Přidružená teritoria USA - politická geografie a geopolitika Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Maratonský běh jako nástroj veřejné diplomacie velkoměsta - případová studie Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Volby do NR SR 2016: analýza kampaní slovenských politických stran Bakalářská Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. zabraná
Obchod s otroky a evropská impéria v období raného novověku Bakalářská Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. zabraná
Zapojení USA do řešení syrské občanské války Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Rozpad státnosti - případová studie Libye Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Příčiny neúspěchu panarabské myšlenky Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Neklasická pojetí demokracie: komparace Schumpetera a Poppera Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Problematika potenciálního separatismu/secesionismu v soudobém světě - jednopřípadová studie Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Předvolební kampaň a sociální média - srovnání ČR a jiné středoevropské země Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Québec, Skotsko a debata o nezávislosti provincií po neúspěšných referendech Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Reformy Mezinárodního měnového fondu v novém světovém pořádku Bakalářská Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D. zabraná
Tvorba nepřítele: analýza procesu sekuritizace před americkou invazí do Iráku Bakalářská Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D. zabraná
Analýza asymetrického konfliktu - boj Hizballáhu proti Izraeli Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Kořeny vestfálského systému ve středověké Evropě Bakalářská Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. zabraná
Liberální korporativismus v České republice Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Listopad 1989 a přechod k demokracii na lokální úrovni - studie vybraného města Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
NAFTA: analýza činnosti a perspektivy další spolupráce Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Obsahová analýza programatiky a mediálních reprezentací politické strany Úsvit - Národní koalice pohledem teorií politického extremismu a radikalismu Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Česká republika jako aktér v politickém systému Evropské unie Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Prezidentské volby ve Spojených státech amerických v roce 2016 - analýza kampaně kandidáta Demokratické strany Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Stranické systémy ve statutárních městech v České republice - vývoj formátů a mechanismů Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Právo na secesi - příklad Baskicka Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná

Patička