Přejít k obsahu

Instrumental Politicization of History as a Legitimization Tool of Political Regimes / Instrumentální politizace dějin jako legitimizační nástroj politických režimů

The essence of this project is to research the instrumental politicization of history on the part of various political actors, i.e. political parties, interest groups, state institutions, representatives of the political regime, etc. The intentional manipulation of history serves as one of the tools used by political actors to legitimize their political steps and demands. We believe that the project’s main contribution lies in its relevance to the debate taking place in international political science (see above) – we will add to the output and approaches of this debate with a stronger use of dramaturgical analysis and will apply it at a micro level. At the same time, we will take these topics and focus on the creation of more general conclusions that also have relevance at a macro level. During research, we would like to continue to make use of our long-term interest in the issues of the politicization of history in the context of contemporary Czech and Slovak politics. To us, the Czech Republic and Slovakia represent an accessible and sustainable research terrain (due in part to the fact that we possess a network of informants from the ranks of interested actors on a political level). At the same time, the accessibility and knowledge of the terrain strongly increases our possibility of implementing high-quality primary research. Due to the thematic consistency of the subject of our research, we will focus on the ways in which interpretations of the events of the Second World War figure into contemporary political discourses in the Czech Republic and Slovakia. In our research, we wish to focus on topics that are of significance to Czech (or Slovak) politics on a national level (e.g. the politicization of the deportation of Sudeten Germans, the existence of the Slovak State, the legacy of the Slovak National Uprising), but also topics that appear to be more local (e.g. local celebrations of the end of WWII) but can easily be applied to nation-wide political debate and the creation of national political identity.

***

Projekt, který je realizovaný v letech 2018–2020 týmem badatelů z FF ZČU a FF UK, se zabývá otázkou instrumentální politizace dějin jako legitimizačního nástroje a diskurzivní praktiky politických aktérů. Výzkum této diskurzivní praktiky je relevantní z toho důvodu, že utváření specifických narativ odkazujících k určité interpretaci minulosti vede k podpoře požadavků současnosti a též vize kýžené budoucnosti. Jednou z historických epoch sloužících k utváření těchto diskurzů v rámci současné české a slovenské politiky je druhá světová válka a období těsně po ní následující. Projekt cílí právě na toto období, tedy na to, jakým způsobem je ze strany českých a slovenských aktérů využíváno odkazů druhé světové války (odsun sudetských Němců, osvobození Československa, existence Slovenského státu, Slovenské národní povstání, romský a židovský holocaust, kolaborace s režimem atd.) k legitimizaci jimi prosazovaných politických požadavků a plánů.

V rámci realizace projektu bude publikováno několik studií v prestižních žurnálech a jedna monografie. Každý rok bude uspořádán workshop mající za cíl vytvořit platformu odborníků věnujících se instrumentální politizaci dějin (nejen v námi řešeném časovém a geografickém kontextu). V průběhu řešení projektu bude sbírána vizuální dokumentace reprezentace národa a národních dějin (například v průběhu velkých veřejných oslav), která bude tvořit základ pro závěrečnou fotografickou výstavu.

Na projekt je volně navázána facebooková stránka s názvem "History, Memory and Politics", která má na facebooku spojovat zájemce o mezioborový přístup ke vztahu dějin a politiky. Stránku naleznete zde.

Patička