Přejít k obsahu

Výstupy projektu

2021

  

Knihy

Naxera, V., Krčál, P. 2021. Celebrating Liberation: The Commemoration and Instrumentalisation of the End of the Second World War in Contemporary Czech and Slovak Politics. Berlin: Peter Lang. (in print)

 

Články

Vaňáčová, T., Naxera, V. 2021. Tábor v Letech jako "neexistující pseudokoncentrák": analýza proměny letských narativů. Central European Journal of Politics 7 (1): 76–103. PDF full text

  

Kapitoly v knize

Naxera, V., Krčál, P. 2020. „Čau lidi“: performativita politiky. In: Koubová, A., Poláčková, E. (eds.). Terény performance. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze. (in print)

 

2020

 

Články

Michela, M. 2020. Kult osobnosti a legitimizačné stratégie politikov v kontexte osláv SNP v rokoch 1945–1954. Kulturné dejiny 11 (Supplement): 307–328.

Naxera, V., Krčál, P. 2020. Oslavy výročí Slovenského národního povstání jako platforma pro vytváření obrazů nepřátel Slovenska. Mezinárodní vztahy 55 (1): 5–20. PDF full text

Naxera, V., Krčál, P. 2020. "How to Sustain National Security": A Case Study of the Celebrations of the Slovak National Uprising as a Securitization Platform." Social Sciences 9 (11): 1–13. PDF full text

 

Kapitoly v knize

Michela, M. 2020. Oslavy výročí Slovenského národného povstania a utvárenie novej socialistickej společnosti v 40.-50. rokoch 20. storočia. In: Syrný, M. (ed.). Slovenské národné povstanie - medzi minulosťou a odkazom pre dnešok. Banská Bystrica: Múzeum SNP a FF UMB, s. 25-36.

 

Pořádané workshopy

Workshop k instrumentální politizaci dějin Vol. 3. Plzeň: FF ZČU.

 

2019

 

Články

Naxera, V., Krčál, P. 2019. The celebrations of the end of the Second World War in the “most American” city in Europe. Romanian Journal of Political Science 19 (2): 175–200. PDF full text

Krčál, P., Naxera, V. 2019. Mýtus svobody: čtyři roky výzkumu Slavností svobody v Plzni. Střed/Centre 11 (1): 80–101. PDF full text

 

Konferenční příspěvky

Naxera, V. 2019. The populist use of the history: Othering Germans in the speeches of Czech President Miloš Zeman? 24th annual conference of CEPSA. Pécs, University of Pécs and CEPSA.

Naxera, V. 2019. "Past in the service of politics?” An analysis of Czech President Miloš Zeman’s statements about Germany. 9th Convention of The Polish International Studies Association. Gdynia, Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte and Polish International Studies Association.

Michela, M. 2019. Politizácia pripomínania Slovenského národného povstania v rokoch 1944–1989. Konference Kult v dejinách. Ružomberok, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku a Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.

Krčál, P. 2019. Politics and History: The Myth of Freedom within the Liberaion Festival in Pilsen. Conference Transformation in Central-Eastern Europe 1989-2019: Success & Failures. Warsaw, University of Warsaw.

Krčál, P. 2019. Re-framing History to Re-shape Present: Three Isles of Deviation in Populist Style of Czech President Miloš Zeman. Workshop Visions of Democratic Europe Under Debate. Bucharest, University of Bucharest.

 

Pořádané workshopy

Workshop k instrumentální politizaci dějin Vol. 2. Praha: FF UK.

 

2018

 

Konferenční příspěvky

Naxera, V. 2018. “Thanks, America!“: A Dramaturgical and Discourse Analysis of the Liberation Festival in the “Most American” city in Europe. Association for the Study of Nationalities 2018 World Convention. New York, Columbia University in New York. program konference

Krčál, P., Naxera, V. 2018. Populism as Rhetoric Strategy of Miloš Zeman. ECPR General Conference. Hamburg, Universität Hamburg. program konference

Krčál, P., Naxera, V. 2018. Interpretace instrumentální politizace historie: případ plzeňských Slavností svobody 2015-2018. VII. kongres České společnosti pro politické vědy. Praha, Metropolitní univerzita Praha. program konference

Lupták Burzová, P. 2018. Politika traumatického vzpomínání jako nástroj produkce naturalizovaných identit. VII. kongres České společnosti pro politické vědy. Praha, Metropolitní univerzita Praha. program konference

Naxera, V. 2018. Political aspects of commemoration of history: The case of Liberation Festival in Pilsen (2015-2018). 23rd Annual Conference of CEPSA. Banská Bystrica, Matej Bel Univerity. fotogalerie   program konference

Krčál, P. 2018. “Hitler Was a Gentleman”: Negative Labeling of Media as a Populist Strategy of Czech President Miloš Zeman. 23rd Annual Conference of CEPSA. Banská Bystrica, Matej Bel Univerity. fotogalerie   program konference

Naxera, V., Krčál, P. 2018. „Sláva Americe, hanba Rusku“: čtyři roky výzkumu Slavností svobody v Plzni. „Tábor v Letech byl neexistující pseudokoncentrák“: Workshop k instrumentální politizaci dějin Vol. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. program konference

Lupták Burzová, P. 2018. Politizace dějin a proměny národní ideologie. „Tábor v Letech byl neexistující pseudokoncentrák“: Workshop k instrumentální politizaci dějin Vol. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. fotogalerie   program konference

Michela, M. 2018. Politizácia dejín a oslavy Slovenského národného povstania. „Tábor v Letech byl neexistující pseudokoncentrák“: Workshop k instrumentální politizaci dějin Vol. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. fotogalerie   program konference

Lupták Burzová, P. 2018. Race, class and mythical thinking: Questions of belonging. Joint Biennial Conference of the Slovak Association of Social Anthropology (SASA) and Czech Associations for Social Anthropology (CASA): Vulnerability and Resilience: Adaptive Strategies and Global Change. Bratislava, Komenského univerzita v Bratislavě. fotogalerie   program konference

 

Pořádané workshopy

„Tábor v Letech byl neexistující pseudokoncentrák“: Workshop k instrumentální politizaci dějin Vol. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. webová stránka workshopu

Patička