Přejít k obsahu

Řešitelé projektu

Vladimír Naxera (řešitel)

Absolvent oboru politologie na FF ZČU v Plzni, kde v současné době působí jako odborný asistent na Katedře politologie a mezinárodních vztahů. Odborně se zaměřuje především na problematiku korupce v postkomunistickém prostoru, politický populismus, politizaci dějin a vybraná témata české a ruské politiky. V projektu GAČR se kromě koordinace řešitelského týmu věnuje především politizaci druhoválečných dějin v rámci české politiky, výzkumu dramaturgických aspektů politiky a participuje na sérii terénních výzkumů.

kontakt

profil na Academia.edu

 

Petr Krčál

Absolvent oboru politologie na FF ZČU v Plzni, kde působí jako odborný asistent na Katedře politologie a mezinárodních vztahů. Předmětem jeho odborného zájmu je především politický populismus a dramatizace politiky. V projektu GAČR se věnuje především politizaci druhoválečných dějin v rámci české politiky a tvorbě dat v rámci terénního výzkumu.

kontakt

profil na Academia.edu

 

Petra Lupták Burzová

Absolventka oboru etnologie na FF ZČU v Plzni, v současné době působí jako odborná asistentka na Ústavu etnologie FF UK. Odborně se zaměřuje na studium kolektivní identifikace, národní ideologie, etnorasové a třídní kategorizace, skupinové paměti a multikulturalismu. V projektu GAČR se zaměřuje na vyjednávání a ritualizaci paměti v kontextu slovenského a českého nacionalismu.

kontakt

profil na Academia.edu

 

Miroslav Michela

Historik, pracovník Ústavu českých dějin FF UK v Praze a Historického ústav Slovenské akademie věd, se odborně se zaměřuje především na problematiku moderních a soudobých dějin střední Evropy a Československa, nacionalismu, populární kultury a paměťových studií. V projektu GAČR se věnuje především politizaci Slovenského národního povstání a primárnímu historickému výzkumu v archivech a knižnicích v ČR a SR.

kontakt

profil na Academia.edu

Patička