Přejít k obsahu

carp_full_cmyk

Centrum analýz regionálních politik je institucí, v rámci které akademici ve spolupráci se studenty:

  • sbírají data o veřejně-politických problémech především Plzeňského kraje
  • tato data vyhodnocují za pomoci prověřených postupů a metod sociálních věd
  • a jsou schopni jednoduše vysvětlit závěry, příp. doporučit řešení problémů, které trápí rozličné veřejné aktéry

 

Co je posláním Centra?

Chceme posilovat veřejnou debatu na území Plzeňského kraje, a tak i přispívat k tvorbě efektivních, zároveň však maximálně konsenzuálních veřejných politik

 

Co je cílem Centra?

Hlavním cílem je poskytování kvalitního informačního servisu všem veřejně-politickým aktérům.

 

Komu konkrétně může Centrum svou činností pomoct?

  • orgánům státní správy a samosprávy
  • neziskovým organizacím, včetně profesních skupin a (obecněji) zájmovým sdružením z různých sektorů veřejných politik

 

Jaké nástroje Centrum využívá?

  • poradenství v oblasti formulace strategií veřejných politik (důraz klademe na dopravní politiky, sociální politiky a politiky životního prostředí) zejm. pro orgány samosprávy na území Plzeňského kraje
  • analýzy a monitoringy pro vyjasnění veřejného problému, jeho šíře a přesahu do jiných politik s označením možných příčin a návrhů na jejich odstranění – vhodné jak pro veřejné instituce, tak pro zájmová sdružení

Patička