Přejít k obsahu
  • 20.04.2020 - informace ke zkouškám a SZZ pro studenty posledních ročníků
    Milé studentky, milí studenti, s ohledem na aktualizované Rozhodnutí rektora č. 9R/2020 (viz příloha) Vás chceme informovat, že od pondělí 25. května do pátku 12. června 2020 bude probíhat zkouškové období pro studenty posledních ročníků. Na zkouškové termíny se budete moci zapisovat od 4. května 2020. Státní závěrečné zkoušky se budou konat v týdnu od pondělí 22. června 2020. Podle Rozhodnutí rektora je také možné, aby studenti posledních ročníků od 20. dubna 2020 docházeli na osobní konzultace - to však nebude možné do té doby, než ZČU zajistí dezinfekční prostředky, proto prosím vyčkejte na informaci od svých vyučujících. Osobní KH chápejte jen jako možnost, kterou Vám vyučující mohou nabídnout, nikoli jako jejich povinnost! Doporučujeme pro komunikaci s vyučujícími využívat emaily, Google Meet, Skype a jiné prostředky dálkové komunikace. Je také možné individuálně navštěvovat knihovny a studovny za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury - pravidla služeb univerzitních knihoven naleznete v příloze tohoto emailu. Zkoušet a konzultovat se studenty posledních ročníků je možné jen za dodržení následujících podmínek: (1) zkoušení či KH probíhají za přítomnosti nejvýše 5 osob (včetně vyučující/ho), (2) student a vyučující je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), (3) u vstupu do zkušební místnosti provede student a vyučující dezinfekci rukou (dezinfekční prostředek zajistí pracoviště), (4) v čase zkoušení či KH nemá student a vyučující nařízeno karanténní opatření, (5) student a vyučující poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Vzor čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění naleznete v příloze. Toto čestné prohlášení je třeba s sebou přinést na každou konzultaci a každou zkoušku. S přáním hezkého dne za vedení KAP

    Dokumenty

    Martina Ponížilová

Zpet na seznam aktualit

Patička