Přejít k obsahu
  • 31.03.2020 - informace o průběhu letního semestru a o BP/DP
    Vážené studentky, vážení studenti, v souvislosti s opatřeními přijatými ZČU a FF Vás chceme informovat o postupu ve výuce do konce letního semestru. (1) ZČU vychází z předpokladu, že se vysoké školy pro studenty otevřou 1. června 2020, tudíž výuka až do konce letního semestru bude probíhat výhradně distanční formou. Nejpozději 4. dubna 2020 jednotliví vyučující zveřejní na Courseware podmínky plnění svých kurzů. (2) Studenti 2. ročníků bakalářského studia, kteří mají v tomto semestru zapsaný kurz KAP/PRA (Praxe), si jej budou moci zapsat příští ak. rok, pokud jej nebude možné do konce akademického roku splnit. (3) Zápočet Vám bude udělen za plnění úkolů distanční formou. Vzhledem k tomu, že se univerzita pro studenty neotevře dříve než 1. června 2020, proběhnou zkoušky co nejdříve po tomto datu. Z tohoto důvodu se posune i termín státních závěrečných zkoušek, které tak pravděpodobně budou probíhat na konci června / počátkem července. (4) Termín odevzdání vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) se posouvá na pátek 22. května 2020. VŠKP se budou odevzdávat elektronicky (nahráním do Portálu). Taktéž se posouvá termín pro splnění podmínek zisku zápočtu za KAP/BPSM a KAP/DPSM, a to na pondělí 20. dubna 2020. (5) S vyučujícími i nadále komunikujte dle potřeby prostřednictvím emailu, příp. i jiných nástrojů, o kterých Vás zpraví konkrétní vyučující. Za vedení KAP Martina Ponížilová

Zpet na seznam aktualit

Patička