Přejít k obsahu
  • 17.03.2020 - Zadávání témat BP a DP
    Vážené studentky, vážení studenti, v návaznosti na zrušení standardních konzultačních hodin dochází k následující úpravě procesu zadávání témat závěrečných prací: Po zapsání na téma závěrečné práce je třeba obrátit se na vedoucího uvedeného u daného tématu emailem, v němž student uvede, na jaké téma se zapsal, jaký studuje obor, jakými disponuje jazykovými kompetencemi. Student rovněž nastíní svoji představu o zpracování tématu, cílech a struktuře práce (tj. jádro/kostru projektu). Vedoucí studentův návrh posoudí a vedení práce přijme/odmítne. V případě přijetí student následně zpracuje projekt závěrečné práce, opět s využitím konzultace s vedoucím prostřednictvím emailu. Projekty závěrečných prací se v tomto roce nebudou odevzdávat v tištěné podobě s podpisem vedoucího. Poté, co vedoucí práce studentovi v rámci emailové komunikace sdělí, že projekt v dané podobě akceptuje, student projekt v elektronické podobě odešle studijní asistentce KAP Mgr. Aleně Tvrdé spolu s emailem, v němž je souhlasné vyjádření vedoucího práce obsaženo. Další kroky v celém procesu a termíny uvedené ve Výzvě k podávání projektů zůstávajíc beze změny. Veškeré informace k procesu zadávání témat BP a DP najdete v sekci Pro studenty na tomto webu. Děkuji za vaši spolupráci. Přeji všem pevné nervy - neztrácejte nadhled, ale buďte zároveň zodpovědní. Petr Jurek

Zpet na seznam aktualit

Patička