Přejít k obsahu

Aktuality

 • 19.09.2019 - Zrušení výuky a KH 24.9.2019
  Vážení a milí, ze závažných důvodů musím zrušit první přednášku v kurzu KAP/STAT, uvidíme se tedy až 1. října. Děkuji za pochopení. Ladislav Cabada
 • 18.09.2019 - zrušení výuky a KH
  Milí kolegové, z důvodu pracovní cesty neproběhnou v prvním týdnu semestru (tedy od 23. září) moje výuka ani KH. Děkuji za pochopení. S pozdravem Vladimír Naxera
 • 17.09.2019 - Nabídka neplacené stáže
  Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty vypsalo stáž do Programu pro vnitřní bezpečnost. Nabízíme možnost podílet se na přípravě odborných podkladů, monitoring aktuálního dění a odborné diskuse či spolupráci na přípravě a realizaci HOMEAFFAIRS – Internal Security Forum Prague 2019. Více informací o stáži naleznete na našich webových stránkách https://www.evropskehodnoty.cz/staz-insec/. Termín odevzdání přihlášek je 22. září 2019. Alena Tvrdá
 • 17.09.2019 - 3. kolo výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus na LS 2019/2020
  Milé studentky, milí studenti, v úterý 8. října 2019 proběhne dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty na letní semestr ak. roku 2019/2020 v rámci programu Erasmus+. Termín pro odevzdání přihlášek je pondělí 7. října 2019 do 10:00. Všechny informace k výběrovému řízení a náležitostem přihlášek i seznam aktuálních smluv jsou uvedené v přiloženém dokumentu (místa na některých univerzitách byla již zčásti zaplněna, proto si podejte přihlášek více). V nabídce přibyly nové smlouvy s univerzitami na Maltě, v Lille či Portu. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se Erasmus+ studijních pobytů se neváhejte obrátit na Martinu Ponížilovou.

  Dokumenty

  Alena Tvrdá
 • 03.09.2019 - Nabídka zaměstnání
  Vážené studentky, vážení studenti, Ministerstvo zahraničních věcí hledá nové diplomaty a diplomantky. Úspěšní kandidáti projdou vzdělávacím programem na Diplomatické akademii Ministerstva zahraničních věcí ČR a na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Nabídka zaměstnání s možností práce nejen v Praze, ale také na více než stovce zastupitelských úřadů na pěti kontinentech, na mezinárodních jednáních či na projektech v rozvojových zemích. Konečný termín pro odevzdání přihlášek do výběrového řízení je 30. září 2019. Přihláška musí obsahovat: Vyplněnou žádost o přijetí do služebního poměru (tj. včetně čestných prohlášení). Certifikáty (dokumenty) prokazující znalost angličtiny na úrovni C1 a rovněž druhého jazyka na úrovni B2 (kromě slovenštiny). VŠ diplom. Strukturovaný profesní životopis včetně fotografie. Motivační dopis. Více informací zde: https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2019_08_30_hledame_nove_diplomaty.html Alena Tvrdá
 • 30.08.2019 - Organizační informace pro studenty přistupující ke státním závěrečným zkouškám na KAP
  Vážené studentky, vážení studenti, v příloze naleznete organizační ifnormace ke státním závěrečným zkouškám na KAP, které se konají 9.9. - 10.9.2019. Děkuji.

  Dokumenty

  Alena Tvrdá
 • 29.08.2019 - Nabídka neplacené odborné stáže
  Vážené studentky, vážení studenti, Odbor podpory vysokých škol a výzkumu, konkrétně oddělení, které má ve své kompetenci stanovování způsobů hodnocení výzkumných organizací, zpracování postupů a pravidel hodnocení, zajištění hodnotících procesů, zpracování podkladů a výstupů z hodnocení, poskytování informací hodnocených výzkumným organizacím, správním úřadům, veřejnosti, nabízí neplacenou odbornou stáž pro studenty/ky magisterských oborů FF ZČU v Plzni. Detailní podoba a průběh stáže je specifikován dle individuálního plánu uchazeče nebo uchazečky tak, aby vyhovoval oběma stranám, a to zejména v otázkách časového rozpětí výkonu stáže. Zájemci/kyně o výkon odborné stáže prosím kontaktujte Mgr. Et Mgr. Ivetu Ptáčníkovou: iveta.ptacnikova@msmt.cz Děkuji. Alena Tvrdá
 • 29.08.2019 - Nabídka pracovního úvazku
  Vážené studentky, vážení studenti, Technologická agentura ČR nabízí pracovní úvazek na DPČ v Úseku mezinárodní spolupráce. Pracovní pozice je koncipována jako částečný úvazek v rozsahu cca 20h/týdně. Bližší informace o náplni práce a podmínkách výběrového řízení jsou k dispozici zde: https://www.tacr.cz/dokums_raw/volna_mista/190805_pozice_mzn_spoluprace.pdf K uzavření výběrového řízení dojde nejpozději 13.9.2019. Děkuji. Alena Tvrdá

Patička