Přejít k obsahu

Aktuality

 • 26.04.2018 - pro zájemce o stáž v České televizi
  Vážení a milí studenti, pokud máte zájem o zajímavou stáž, tak Zpravodajství České televize, redakce plánování a analýz, hledá nové stážisty do vzdělávacího programu AKADEMIE. V případě zájmu se podívejte na web a - pokud splňujete požadavky - neváhejte se přihlásit do výběrového řízení! Také zájemci o podzimní termín Akademie mohou zaslat svůj životopis již nyní. Odkaz na otevřený nábor je zde: https://ceskatelevize.jobs.cz/detail-pozice-uvod/?id=G2-1283824535-aden_brand0&rps=186 Přemysl ROSŮLEK
 • 26.04.2018 - výuka GRI 30.4.
  Milí studenti, v podělí 30.4. se neuskuteční výuka kurzu GRI. Uvidíme se 7.5. a 14.5. Děkuji za pochopení Linda PIKNEROVÁ
 • 25.04.2018 - pozvánka na přednášku
  Vážení kolegové a studenti, v rámci akce Plzeňské rozhovory II. proběhne na půdě Katedry politologie a mezinárodních vztahů přednáška amerického odborníka na euro-atlantické vztahy prof. Stanleyho R. Sloana, člena Atlantic Council of the United States, autora řady článků a publikací, včetně jeho poslední knihy (2018): Transatlantic traumas, Has illiberalism brought the West to the brink of collapse? KDY: středa 2. května od 11:10 KDE: učebna JJ-304 (Jungmannova 1) Akce je určená pro studenty i širokou veřejnost. Pavel HLAVÁČEK
 • 25.04.2018 - Přesun KH dne 25. 4.
  Vážení kolegové, z neodkladných důvodů jsem nucen zrušit dnešní KH. Náhradní proběhnou v pátek 27. 4. v čase 9:00 - 10:00. Děkuji za pochopení Petr KRČÁL
 • 24.04.2018 - projekty BP/DP
  Vážené studentky, vážení studenti, ráda bych vás informovala, že všechny projekty bakalářských a diplomových prací, které byly řádně odevzdány (tj. do 20. dubna a s podpisem vedoucího), byly přijaty. V příštích dnech budou zde na elektronické nástěnce KAP zveřejněny pokyny k zadání informací o vaší práci do aplikace Portál, což je nezbytným krokem pro to, aby vám mohla fakulta vystavit tzv. Zadání BP/DP. Tento dokument vám bude následně předán (vyzvednete si jej v mých KH). Převzetím dokumentu stvrzujete formální zadání tématu fakultou a budete moci začít na práci pracovat. Projekty, které byly odevzdány bez podpisu, byly projednány a až na výjimky byly přijaty. Pokud jste tedy ode mě nedostali emailem informaci, že váš projekt přijat nebyl, můžete jej považovat za akceptovaný. Studentům, kteří neodevzdali žádný projekt, nebo studentům, jejichž projekt přijat nebyl, bude téma BP/DP zadáno vedoucím KAP v květnu 2018. Zadání témat proběhne individuálně emailem. Možnost odevzdat katedře „Oznámení o odkladu odevzdání BP/DP“ platí do 30. dubna 2018. Po tomto dni bude téma zadáno všem, kteří neodevzdali projekt a nepodali oznámení. V případě podání oznámení apeluji na všechny studenty, aby dobře zvážili důsledky svého rozhodnutí (prodloužení studia a nemožnost vybrat si vlastní téma). V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat nebo navštívit v KH. Pěkný den, Sandra ŠTOLLOVÁ
 • 23.04.2018 - KH ve středu 25.4.
  Vážení kolegové, ve středu 25.4. proběhnou mé KH již v čase 8:15-9:15. Děkuji za pochopení. S pozdravem VN Vladimír NAXERA
 • 23.04.2018 - termín červnových SZZ
  Vážení studenti, červnové státní závěrečné zkoušky budou letos probíhat v týdnu od 4. do 8. června. Rozpisy studentů do komisí budou zveřejněny zde na elektronické nástěnce KAP nejpozději v týdnu předcházejícím SZZ, resp. poté, co budou mít všichni studenti přistupující k SZZ splněné veškeré zápočty a zkoušky a hodnocení zaneseno v Portálu. Prosím všechny studenty přistupující k SZZ, aby zápočty a zkoušky splnili nejpozději 25. května 2018. S pozdravem, Sandra ŠTOLLOVÁ
 • 23.04.2018 - Zrušení výuky v pondělí 23. 4.
  Vážení studenti, vážené studentky, z vážných důvodů musím zrušit dnešní výuku EPT a semináře OZZ. Děkuji za pochopení, Lenka Strnadová Lenka STRNADOVÁ
 • 20.04.2018 - Informace k odevzdání BP / DP v ak. roce 2017/2018
  Vážení studenti, v příloze najdete pokyny k odevzdání bakalářských a diplomových prací na KAP aktualizované o vaše nejčastější dotazy. Připomínám, že je nezbytné, abyste si před odevzdáním práce důkladně přečetli vyhlášku děkana o požadavcích na závěrečné práce na FF (odkaz na vyhlášku najdete v přiloženém dokumentu), kde najdete veškeré informace ke zpracování závěrečné práce. Pokyny katedry udávají spíše základní formální náležitosti, které je nutné dodržet, aby byla práce katedrou převzata. V případě dotazů mě můžete samozřejmě kontaktovat. S pozdravem, Sandra Štollová

  Dokumenty

  Sandra ŠTOLLOVÁ
 • 16.04.2018 - KH pátek 20.4.
  Vážené studentky a studenti, tento pátek mimořádně přesouvám své KH na dobu od 8,00 do 9,00 hodin. Děkuji za pochopení SW Šárka CABADOVÁ WAISOVÁ
 • 06.04.2018 - hormonogram přednášek a seminářů
  Vážení studenti, s ohledem na zkrácení výuky o jeden týden (pro ty, kdo jdou ke státnicím), rozhodl jsem se pro následující upravy: - poslední seminář (16. 5.) předmětu USZP (četba od H. Kissingera), proběhne o týden dříve, tj. 9. května. - poslední seminář (17. 5.) předmětu RRH (referát Aralské jezero), proběhne již 3. května. Zkoušky budou probíhat v týdnu od 14. 5. a budou písemnou formou. Pavel HLAVÁČEK
 • 04.04.2018 - zrušení KH
  Vážení kolegové, od 9. do 20. dubna ruším svoje KH. K zastižení budu na e-mailu, jehož prostřednictvím budou probíhat i konzultace dokončovaných absolvenstkých prací a příprava projektů nově zadaných prací. Děkuji za pochopení. S pozdravem VN Vladimír NAXERA
 • 28.03.2018 - Upozornění pro studenty přistupující k červnovým SZZ
  Vážení studenti, pokud budete v červnu 2018 přistupovat ke státním závěrečných zkouškám, věnujte prosím pozornost informacím v příloze. Děkuji a přeji pěkný den,

  Dokumenty

  Sandra ŠTOLLOVÁ
 • 14.03.2018 - Trvalá změna KH
  Vážení studenti, vzhledem k jiným pracovním povinnostem jsem nucena trvale změnit termín svých středečních KH. Od 19. 3. 2018 se středeční KH přesouvají na pondělí, konat se budou ve stejném čase, tj. od 10:00 do 12:00. Úterní KH zůstávají v platnosti. Děkuji za pochopení. Sandra ŠTOLLOVÁ
 • 11.03.2018 - „SOUTĚŽ S RESPEKTEM“ o nejlepší „Dopis z….“
  Milé studentky, milí studenti, Fakulta filozofická ZČU ve spolupráci s týdeníkem Respekt vyhlašuje studentskou „SOUTĚŽ S RESPEKTEM“ o nejlepší „Dopis z….“ (více informací najdete, když si prostudujete „Dopisy z…“ již publikované v Respektu). Uzávěrka pro zaslání „Dopisů z….“ je 1. května 2018. Dopisy v rozsahu 4500 znaků zasílejte na adresu jzahorik@kbs.zcu.cz. Komise ve složení Tomáš Lindner (zahraniční redakce týdeníku Respekt), Jan Záhořík (proděkan pro vnější vztahy FF ZČU) a Linda Piknerová (předsedkyně AS FF ZČU) vybere vítěze/vítězku, jehož/jejíž „dopis z…“ bude publikován v týdeníku Respekt. Vítěz/vítězka zároveň obdrží od FF ZČU mimořádnou odměnu 3000 Kč. Dopisy ostatních studentů mohou být publikovány v týdeníku Respekt v závislosti na jejich kvalitě a zájmu týdeníku Respekt. Výsledky budou oznámeny do 15. května 2018. S pozdravem Martina PONÍŽILOVÁ
 • 26.02.2018 - Informace k zadávání témat a odevzdání projektů VŠKP v ak. roce 2017/2018
  Vážené studentky, vážení studenti, studujete-li standardně ve 2. ročníku bakalářského studia či v 1. ročníku navazujícího magisterského studia, měli byste si v následujících týdnech vybrat a zadat téma své bakalářské / diplomové práce a následně na vybrané téma vypracovat tzv. projekt VŠKP (vysokoškolské kvalifikační práce). Témata BP / DP budou 21. března 2018 zveřejněna katedrou v aplikaci Portál, nicméně studenti s vyhraněným zájmem a dobrou orientací v problematice si mohou do té doby navrhnout téma vlastní. Prosím všechny, kterých se zadání tématu VŠKP týká, aby si velmi důkladně prostudovali výzvu k zadávání témat a podávání projektů BP / DP, která byla dnes vyvěšena na webových stránkách KAP. Cesta zde: Pro studenty – Bakalářské / diplomové práce – Výzva k podávání projektů BP / DP. Rezervace témat bude probíhat elektronicky a je dána pevně stanovenými termíny, které jsou uvedeny v dokumentu. Věnujte mu prosím tedy patřičnou pozornost. Období zadávání témat končí 20. dubna 2018, což je také zároveň mezní termín pro odevzdání vypracovaného projektu VŠKP na KAP. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat. S pozdravem, Sandra ŠTOLLOVÁ
 • 10.12.2017 - přesun KH středa
  Vážené studentky a studenti, KH tuto středu 13.12. bohužel musím zrušit. Náhradní KH budou o den dříve, a to v úterý 12.12. od 10 do 11 hodin. Pondělní KH probíhají bez změny. pěkný den SW Šárka CABADOVÁ WAISOVÁ
 • 08.12.2017 - šátek v JJ-303
  Milé studentky, v JJ-303 jsem našla zapomenutý šátek. Pokud ho některá z Vás postrádá, je k vyzvednutí u mě v kanceláři JJ-315. S pozdravem Martina PONÍŽILOVÁ
 • 03.12.2017 - přesun KH ze středy na úterý 5. 12.
  Milé studentky, milí studenti, kvůli neodkladným pracovním povinnostem jsem nucena zrušit konzultační hodiny ve středu 6. 12. 2017. Náhradní KH proběhnou v úterý 5. 12. od 10:00 do 11:00. Děkuji za pochopení. Martina PONÍŽILOVÁ

Patička