Přejít k obsahu

Mezinárodní vztahy

 

1) Oborový základ

 

Zkouška z oborového základu ověřuje uchazečovu základní orientaci v dílčích disciplinách mezinárodních vztahů, tj. teorií mezinárodních vztahů, politické geografii, mezinárodních organizacích, mezinárodní bezpečnosti, řešení konfliktů apod.. Zkoušku absolvuje každý uchazeč.

 

 Okruhy ke zkoušce z oborového základu

 

 • Teorie a metodologie mezinárodních vztahů
 • Politická geografie, geopolitika, geostrategie
 • Mezinárodní organizace a režimy
 • Dějiny mezinárodních vztahů
 • Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích
 • Soudobý mezinárodní systém, státnost a typy států, stát a integrační procesy
 • Mezinárodní bezpečnost a bezpečnostní studia
 • Organizace spojených národů: historie, význam, struktura, fungování, reforma
 • Evropský integrační proces a teorie evropské integrace
 • Rozvojová studia, analýza konceptu rozvoje

 

Doporučená literatura:

Adamová, Karolina – Křížkovský, Ladislav (2000): Dějiny myšlení o státu. Praha: Codex.
Berg-Schlosser, Dirk – Stammen, Theo (2000): Úvod do politické vědy. Praha: ISE.

Buzan, Barry – Little, Richard (2000): International Systems in World History. Remaking the study of International Relations. Oxford University Press.

Degenbol-Martinussen, John – Engber-Pedersen, Poul (1999): Aid. Understanding International Development Cooperation. Zed Books.

Drulák, Petr (2002). Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál.

Fiala, Petr – Pitrová, Markéta: 2004. Evropská unie. Brno: CDK.

Glassner, Martin I. (1996). Political Geography. 2. vydání. New York: John Wiley & Sons.

Hill, Christopher – Smith, Michael (2005): International Relations and the European Union. Oxford University Press.

Kratochvíl, Petr (2008): Teorie evropské integrace. Praha: Portál.

Říchová, Blanka (2002): Úvod do současné politologie: Srovnávací analýza demokratických politických systémů. Praha: Portál.

Říchová, B. (2000): Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál.

Sørensen, Georg (2005): Stát a mezinárodní vztahy. Praha: Portál.

Tesař, Filip (2007). Etnické konflikty. Praha: Portál.

Waisová, Šárka a kol. (2007): Atlas mezinárodních vztahů: prostor a politika po skončení studené války. Plzeň: Aleš Čeněk.

Waisová, Šárka a kol. (2005): Ve stínu modernity. Perspektivy a problémy rozvoje. Plzeň: Aleš Čeněk.

Waisová, Šárka (2005): Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Praha: Portál.

Waisová, Šárka (2008): Mezinárodní organizace a režimy. Plzeň: Aleš Čeněk.

Waisová, Šárka (2008): Poválečná obnova a budování míru. Role a strategie mezinárodních nevládních organizací. Brno. IIPS.

Waisová, Šárka (2009): Úvod do studia mezinárodních vztahů. Třetí rozšířené a přepracované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk.

Waisová Šárka a kol. (2009): Evropská energetická bezpečnost. Plzeň: Aleš Čeněk.

 

2) Oborová specializace

 

Zkouška z oborové specializace ověřuje uchazečovu detailnější znalost toho z podoborů mezinárodních vztahů, jenž konvenuje jeho specializaci. Uchazeč před komisí volí jednu ze tří nabízených alternativ.

 

 1. Mezinárodní organizace a režimy

-          Mezinárodní organizace a režimy – historie formování, příklady z jednotlivých regionů

-          Mezinárodní organizace a režimy – definice

-          Mezinárodní organizace a režimy – typologie a příklady

-          Funkce mezinárodních organizací a režimů

-          Role mezinárodních organizací a režimů

-          Nevládní organizace

-          Regionální organizace v Evropě po roce 1990

-          Regionální organizace v Africe po roce 1945

-          Regionální organizace v Asii po roce 1945

-          Regionální organizace na západní hemisféře po roce 1945

 

 

 1. Mezinárodní bezpečnost a řešení konfliktů

-          Bezpečnostní studia jako podobor MV, vývoj oboru, předmět studia

-          Řešení konfliktů jako podobor MV, vývoj oboru, předmět studia

-          Konceptualizace „bezpečnosti“

-          Konceptualizace „řešení konfliktů“

-          Prevence konfliktů a postkonfliktní rekonstrukce

-          Aktéři řešení konfliktů

-          OSN a její role při zajištění mezinárodní bezpečnosti a řešení konfliktů

-          Regionální organizace a jejich role při zajištění regionální bezpečnosti a řešení konfliktů

 

 

 1. Teorie mezinárodních vztahů

-          Vývoj teorií mezinárodních vztahů, alternativní pohled na vývoj podoboru (velké debaty, paradigmata apod.)

-          Realismus, neorealismus

-          Idealismus, liberalismus, neoliberalismus

-          Sociální konstruktivismus

-          Postmodernismus

-          Pohled teorií mezinárodních vztahů na mezinárodní systém

-          Pohled teorií mezinárodních vztahů na evropský integrační proces

-          Pohled teorií mezinárodních vztahů na bezpečnost

Patička