Přejít k obsahu

Mezinárodní vztahy

Oborový základ

Zkouška z oborového základu ověřuje uchazečovu základní orientaci v dílčích disciplinách mezinárodních vztahů, tj. teorií mezinárodních vztahů, politické geografii, mezinárodních organizacích, mezinárodní bezpečnosti, řešení konfliktů apod.. Zkoušku absolvuje každý uchazeč.

Okruhy ke zkoušce z oborového základu

 • Teorie a metodologie mezinárodních vztahů
 • Politická geografie, geopolitika, geostrategie
 • Mezinárodní organizace a režimy
 • Dějiny mezinárodních vztahů
 • Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích
 • Soudobý mezinárodní systém, státnost a typy států, stát a integrační procesy
 • Mezinárodní bezpečnost a bezpečnostní studia
 • Organizace spojených národů: historie, význam, struktura, fungování, reforma
 • Evropský integrační proces a teorie evropské integrace
 • Rozvojová studia, analýza konceptu rozvoje

Doporučená literatura

 • Adamová, Karolina – Křížkovský, Ladislav (2000): Dějiny myšlení o státu. Praha: Codex.
  Berg-Schlosser, Dirk – Stammen, Theo (2000): Úvod do politické vědy. Praha: ISE.
 • Buzan, Barry – Little, Richard (2000): International Systems in World History. Remaking the study of International Relations. Oxford University Press.
 • Degenbol-Martinussen, John – Engber-Pedersen, Poul (1999): Aid. Understanding International Development Cooperation. Zed Books.
 • Drulák, Petr (2002). Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál.
 • Fiala, Petr – Pitrová, Markéta: 2004. Evropská unie. Brno: CDK.
 • Glassner, Martin I. (1996). Political Geography. 2. vydání. New York: John Wiley & Sons.
 • Hill, Christopher – Smith, Michael (2005): International Relations and the European Union. Oxford University Press.
 • Kratochvíl, Petr (2008): Teorie evropské integrace. Praha: Portál.
 • Říchová, Blanka (2002): Úvod do současné politologie: Srovnávací analýza demokratických politických systémů. Praha: Portál.
 • Říchová, B. (2000): Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál.
 • Sørensen, Georg (2005): Stát a mezinárodní vztahy. Praha: Portál.
 • Tesař, Filip (2007). Etnické konflikty. Praha: Portál.
 • Waisová, Šárka a kol. (2007): Atlas mezinárodních vztahů: prostor a politika po skončení studené války. Plzeň: Aleš Čeněk.
 • Waisová, Šárka a kol. (2005): Ve stínu modernity. Perspektivy a problémy rozvoje. Plzeň: Aleš Čeněk.
 • Waisová, Šárka (2005): Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Praha: Portál.
 • Waisová, Šárka (2008): Mezinárodní organizace a režimy. Plzeň: Aleš Čeněk.
 • Waisová, Šárka (2008): Poválečná obnova a budování míru. Role a strategie mezinárodních nevládních organizací. Brno. IIPS.
 • Waisová, Šárka (2009): Úvod do studia mezinárodních vztahů. Třetí rozšířené a přepracované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk.
 • Waisová Šárka a kol. (2009): Evropská energetická bezpečnost. Plzeň: Aleš Čeněk.

 

Oborová specializace

Zkouška z oborové specializace ověřuje uchazečovu detailnější znalost toho z podoborů mezinárodních vztahů, jenž konvenuje jeho specializaci. Uchazeč před komisí volí jednu ze tří nabízených alternativ.

1. Mezinárodní organizace a režimy

 • Mezinárodní organizace a režimy – historie formování, příklady z jednotlivých regionů
 • Mezinárodní organizace a režimy – definice
 • Mezinárodní organizace a režimy – typologie a příklady
 • Funkce mezinárodních organizací a režimů
 • Role mezinárodních organizací a režimů
 • Nevládní organizace
 • Regionální organizace v Evropě po roce 1990
 • Regionální organizace v Africe po roce 1945
 • Regionální organizace v Asii po roce 1945
 • Regionální organizace na západní hemisféře po roce 1945

 2. Mezinárodní bezpečnost a řešení konfliktů

 • Bezpečnostní studia jako podobor MV, vývoj oboru, předmět studia
 • Řešení konfliktů jako podobor MV, vývoj oboru, předmět studia
 • Konceptualizace „bezpečnosti“
 • Konceptualizace „řešení konfliktů“
 • Prevence konfliktů a postkonfliktní rekonstrukce
 • Aktéři řešení konfliktů
 • OSN a její role při zajištění mezinárodní bezpečnosti a řešení konfliktů
 • Regionální organizace a jejich role při zajištění regionální bezpečnosti a řešení konfliktů

3. Teorie mezinárodních vztahů

 • Vývoj teorií mezinárodních vztahů, alternativní pohled na vývoj podoboru (velké debaty, paradigmata apod.)
 • Realismus, neorealismus
 • Idealismus, liberalismus, neoliberalismus
 • Sociální konstruktivismus
 • Postmodernismus
 • Pohled teorií mezinárodních vztahů na mezinárodní systém
 • Pohled teorií mezinárodních vztahů na evropský integrační proces
 • Pohled teorií mezinárodních vztahů na bezpečnost

Patička