Přejít k obsahu

Aktuálně nabízené studijní programy

Uchazečům v současné době nabízíme studium ve dvou bakalářských, dvou navazujících magisterských a jednom doktorském programu. Uchazečům, kteří nemohou nebo nechtějí studovat v prezenčním (denním) studiu, nabízíme navazující magisterském studium v kombinované formě. Dále nabízíme možnost vykonat rigorózní zkoušku v oborech Mezinárodní vztahy a Politologie.

Bakalářské studium

Navazující studium

Doktorské studium

Rigorózní řízení

Patička