Přejít k obsahu

Obory garantované katedrou

Západočeská univerzita v Plzni získala v roce 2019 institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání Politické vědy pro bakalářský a navazující stupeň.

Na Katedře politologie a mezinárodních vztahů jsou uchazečům nabízeny dva bakalářské (ukončené ziskem titulu Bc.) a dva navazující (ukončené titulem Mgr.) studijní programy v prezenčním studiu. Výuka v preznečním studiu probíhá po celý týden a je určena studentům, kteří mohou studovat na "plný úvazek".

Pro studenty, kterým zaměstnání znemožňuje studium v průběhu pracovního týdne, je od akademického roku 2020/21 nabízen navazující program Politologie v kombinované formě studia. Výuka jednotlivých předmětů se odehrává blokovou formou (v sobotu a v pátek v podvečer) a část studijních povinností je realizována za pomoci nástrojů distančního vzdělávání.

Kromě bakalářských a navazujících studijních programů nabízí katedra také doktorský studijní program Mezinárodní vztahy v prezenční i kombinované formě studia (reakreditovaný v roce 2019 s platností akreditace do roku 2029).

Patička