Přejít k obsahu

Doktorský obor Mezinárodní vztahy

Od akademického roku 2015/16 nabízíme doktorský obor Mezinárodní vztahy v prezenční i kombinované formě.

Základem oboru jsou povinné kurzy, jejichž cílem je seznámit studenty s různými aspekty akademické práce (publikace, konference, sběr dat), prohloubit jejich znalosti teorie a metodologie oboru Mezinárodní vztahy a sociálních věd obecně a poskytovat jim zpětnou vazbu při tvorbě základů pro jejich dizertační práci.  Kromě povinných kurzů absolvují studenti také blok předmětů dle preferované specializace:

Aktuálně nabízené volitelné specializace:

 • Management a transformace konfliktů. Tato specializace seznamuje studenty blíže s výzkumem konfliktů a mírovými studii.
 • Rozvojová studia. Tato specializace seznamuje studenty jak s vývojem konceptu rozvoje, tak s rozvojovými studii jako takovými a aktéry, kteří se podílejí na rozvojových politikách.
 • Státy a státnost v mezinárodním systému. Seznamuje studenty s různými typy států a státnosti, transformací suverenity, ke které došlo v posledních dekádách.

Oborová rada doktorského studijního oboru Mezinárodní vztahy:

 • Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc.
 • Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
 • Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. (garant)
 • PhDr. Magdaléna Leichtová, Ph.D.
 • Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
 • PhDr. David Šanc, Ph.D.
 • Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
 • Prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
 • Doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
 • Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.
 • Prof. PhDr. Milada Polišenská, CSc.
 • Doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.

 

Patička